Portugalskie tłumaczenie Konferencji i Dzieł Zebranych św. Wincentego a Paulo

[Brazylia] Pilna potrzeba ciągłego powracania do źródeł charyzmatu i misji przez członków wielkiej Rodziny Wincentyńskiej wiąże się z koniecznością zwrócenia szczególnej uwagi na wszystko, co czynił i czego nauczał nasz Święty Ojciec. Warto otworzyć swój umysł i serce, aby dać się na nowo przeniknąć duchowemu doświadczeniu  św. Wincentego, którego centrum życia była pasja dla Chrystusa i Ubogich.

Mając na uwadze tę właśnie potrzebę, cztery lata temu Brazylijska Prowincja Zgromadzenia Misji podjęła wyzwanie przetłumaczenia Konferencji i Dzieł Zebranych św. Wincentego a Paulo: listów, konferencji i dokumentów, których oryginały dostępne są w języku francuskim.

Materiał zebrany w 14 tomach, z których każdy liczy ok. 600 stron, tłumaczył zespół złożony z Kapłanów Zgromadzenia Misji oraz Sióstr Miłosierdzia. Rozpoczęliśmy realizację projektu z myślą o wszystkich gałęziach Rodziny Wincentyńskiej w Brazylii i w innych krajach języka portugalskiego. Dzieło, które publikujemy, to efekt pracy wielu osób. Na szczególne uznanie zasługuje ekipa tłumaczy wraz z jej współpracownikami, koordynowana przez Ks. Getúlio Mota Grossi CM. Szczere wyrazy wdzięczności kierujemy do każdego z nich poszczególnie. Mamy nadzieję, że ich wielki wkład zostanie doceniony przez czytelników, a w całej Rodzinie Wincentyńskiej zaowocuje wzrostem miłości „uczuciowej i czynnej” przepełniającej serce św. Wincentego a Paulo i mającej swoje źródło w Sercu Chrystusa, Ewangelizatora i Sługi Ubogich.

Ks. Geraldo Ferreira Barbosa CM
Wizytator Brazylijskiej Prowincji Zgromadzenia Misji
(wyjątek z przedmowy do I tomu dzieła)

Views: 4 425