Pielgrzymka Sióstr Miłosierdzia Prowincji Afryki Północnej do Annaby (Hippony)

hippone8[Prowincja Afryki Północnej] Z okazji 100. rocznicy podniesienia Kościoła św. Augustyna w Annabie (starożytna Hippona) do godności Bazyliki, dnia 2 maja br. została zorganizowana pielgrzymka do tego szczególnego miejsca, połączona z uroczystą Eucharystią. Możliwość świętowania, dająca okazję do wyznania wiary pośród morza wyznawców islamu, była czymś niezwykłym dla niewielkiej miejscowej wspólnoty katolickiej.

Annaba (Hippona) jest starożytnym portem Rzymskim na wschodzie Algierii, niedaleko granicy z Tunezją. To tutaj św. Augustyn pisał swoje wielkie dzieła, był biskupem, sędzią i obrońcą Ubogich oraz sługą Kościoła. To stąd, poprzez wieki, promieniuje na cały świat jego filozofia i teologia. Na początku V w. ten światły Biskup, przedostawszy się przez sąsiednią Numidię dotarł do Kartaginy, gdzie wziął udział w wielkich debatach Kościoła skierowanych przeciwko herezji Pelagiusza.

Św. Augustyn urodził się w Tagaście (obecnie Suk Ahras, Algieria), w średniozamożnej rodzinie, z ojca patrycjusza, poganina, i matki Moniki, chrześcijanki pochodzącej prawdopodobnie z rodziny berberyjskiej, na co może wskazywać jej imię. Zdobywał wykształcenie w rodzinnym mieście, a następnie w Madurze i Kartaginie. Po dziesięciu latach uczenia retoryki udał się do Rzymu, a potem do Mediolanu. To tutaj właśnie rozpoczęła się droga odkrywania przez niego miłości Boga, a gdy ją odkrył, już nigdy nie przestał opiewać tej miłości całym swoim istnieniem.

Na szczycie wzgórza Annaby wznosi się Bazylika św. Augustyna, w ostatnim czasie wyremontowana. Naszą pielgrzymkę rozpoczęłyśmy o 5.30 rano, wyruszając tak wcześnie z Konstantynopola, aby dołączyć do innych pielgrzymów z różnych stron Algierii, a także z Francji, Włoch i innych miejsc. Wspólne świętowanie miało ukazać jedność i powszechność Kościoła, a przybyli na uroczystość pielgrzymi pragnęli okazać wsparcie dla naszej misji na tej muzułmańskiej ziemi – misji dialogu, pokoju i miłości Boga dla całej ludzkości.

 hippone1  hippone2  hippone3

Subsaharyjscy studenci, miejscowi chrześcijanie i wszyscy uczestnicy spotkania starali się uczynić co tylko możliwe, aby ten dzień się udał. Pielgrzymi, podczas drogi do Bazyliki, wysłuchali rozważań przygotowanych w oparciu o sześć tekstów św. Augustyna. Celebrowanej następnie Mszy św. przewodniczył kard. Jean Louis Tauran, specjalny wysłannik Papieża i przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Przy ołtarzu stanęli ponadto: Nuncjusz Apostolski kard. Philippe Barbarin z Lyonu, bp Paul Desargues – biskup Hippony i Konstantynopola, biskupi trzech innych diecezji Algierii, trzech miejscowych biskupów emerytów, dwaj biskupi z Marsylii i około dwudziestu kapłanów. Śpiewaliśmy i świętowaliśmy naszą wiarę, a kard. Tauran wezwał nas do kontynuowania w duchu św Augustyna poszukiwania prawdy, miłości i piękna dla dobra wszystkich ludzi. Innymi słowy – mamy budować bardziej ludzki i braterski świat.

Spożyty następnie posiłek dodał nam energii do zaangażowania się w kolejne punkty programu. Jako pierwszego wysłuchaliśmy wykładu na temat prac renowacyjnych budynku i organów. Następnie jeden z muzułmańskich profesorów przedstawił nam sylwetkę św. Augustyna – jego postać i dzieła. Z kolei kard. Tauran wygłosił konferencję o znaczeniu dialogu międzyreligijnego mówiąc, że dialog jest możliwy tylko wówczas, gdy każdy pragnie poznać i zrozumieć cierpienie innych, czyniąc go swoim własnym.

Naśladując św. Augustyna – “olbrzyma” Kościoła, jako Siostry Miłosierdzia pragniemy być wobec Ubogich, którym służymy na tej północno-afrykańskiej ziemi, świadkami miłości Boga do nich.

“…To o Niebieskim Jeruzalem czytamy w Psalmie 122: Już stoją nasze stopy w twoich bramach, Jeruzalem! Ci, którzy wchodzą, są żywymi kamieniami.” (św. Augustyn)

Views: 4 435