Siostry Miłosierdzia otwierają Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zhiko

nigeria3[Prowincja Nigerii] Dnia 28 grudnia 2013 r. Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Nigerii otworzyły Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zhiko. Powyższa inicjatywa ściśle wiąże się z obchodami Złotego Jubileuszu naszej Prowincji, podczas którego rozważałyśmy Bożą miłość i wierność na przestrzeni minionych 50 lat.

Aby zrozumieć znaczenie tego wydarzenia dla miejscowej ludności, ważnym jest dokładniejsze przyjrzenie się tamtejszym warunkom życia i codziennym zajęciom mieszkańców regionu.

Wioska Zhiko leży na terenie okręgu administracyjnego Bwari należącego do Federalnego Terytorium Stołecznego (jeden ze stanów w Nigerii),  ok. 20 km od stolicy kraju – Abudży. Region zamieszkuje ludność z grupy etnicznej Gbagyi. Jej głównym zajęciem jest rolnictwo (mężczyźni) i sprzedaż drewna opałowego (kobiety), pochodzącego z wycinki miejscowych lasów.

Mieszkańcy Zhiko należą do grupy ludności żyjącej na marginesie społeczeństwa, pomijanej w rządowych planach rozwoju. Nie mają dobrych dróg, elektryczności, łatwego dostępu do wody i do opieki zdrowotnej. W okolicy nie ma szkół, poza jedną szkołą podstawową.

Nasze odkrycie wsi Zhiko jest owocem cotygodniowych wizyt domowych. Od pierwszego spotkania z wioską weszłyśmy w życie miejscowej ludności, dzieląc stojące przed nią wyzwania, pomagając w rozeznaniu możliwych dróg pokonania trudności. Jedną z głównych zidentyfikowanych potrzeb była konieczność założenia punktu opieki zdrowotnej, ponieważ w wiosce dotychczas nie było tego rodzaju „instytucji”. Próba odpowiedzi na tę potrzebę doprowadziła do założenia Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Ceremonia otwarcia placówki otworzyła także oczy wielu naszym gościom, którzy nie zdawali sobie dotąd sprawy, że można żyć w takim ubóstwie. „Zabrali” ze sobą również do domów konkretny obraz realizacji wincentyńskiego charyzmatu.

Po oficjalnym otwarciu Centrum, naczelnik wioski Zhiko, Bulus Wakili JP serdecznie przywitał przybyłe osoby, zwłaszcza Siostry Miłosierdzia. Wyraził swoją wdzięczność Bogu za to, że mieszkańcy Zhiko mogli ujrzeć światło tego szczególnego dnia.  Podziękował Siostrom za ich wysiłki na rzecz rozwoju jego ziemi ojczystej.

Z kolei S. Mary Okoro, koordynatorka ze Szpitala św. Wincetego w Kubwa Abudża, w swoim przemówieniu zaznaczyła, że cele otwartej właśnie placówki odpowiadają przesłaniu katolickiej nauki społecznej, która kładzie nacisk na opiekę zdrowotną na terenach wiejskich i zapewnienie łatwiejszego dostępu mieszkańcom wsi do świadczeń zdrowotnych. Wymieniając główne korzyści z działalności Centrum, takie jak: podstawowa opieka zdrowotna, opieka nad matką i dzieckiem, obniżenie poziomu umieralności,  itd., S. Mary wyraziła nadzieję , iż nowopowstała placówka zwróci uwagę władz na lokalną społeczność oraz przyciągnie potencjalnych partnerów i wolontariuszy, gotowych do współpracy w dziedzinie dalszego rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Naczelnik wioski odsłonił umieszczoną na budynku tablicę: „CENTRUM PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ P.W. ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW prowadzone przez Siostry Miłosierdzia, Zhiko – Bwari, FCT Abudża”.  W budynku Centrum znajduje się pokój konsultacyjny, poradnia, gabinet zabiegowy oraz sala wielo-funkcyjna.

Chwała niech będzie Bogu za to, że pozwolił nam zasiać to małe ziarenko w Zhiko! Modlimy się, aby pobłogosławił ten pierwszy krok i uczynił go kamieniem milowym na drodze ku rozwojowi ziemi Zhiko.

 

Siostry ze Wspólnoty w Abudża, Nigeria

 nigeria4  nigeria5  nigeria6
Views: 4 521