Święto św. Ludwiki w Domu Macierzystym

[Dom Macierzysty] W dniu 9 maja w szczególny sposób obchodziłyśmy święto Świętej Ludwiki. Dostąpiłyśmy łaski, by przez większą część dnia oglądać i medytować oryginalny tekst “Światła Pięćdziesiątnicy”, napisany przez nią własnoręcznie i przechowywany w archiwach Zgromadzenia Misji. Pod koniec dnia, w naszej Kaplicy przeżywałyśmy nabożeństwo ku czci naszej Założycielki, przed tym cennym tekstem, który zawiera istotne elementy tego, czym było maluczkie Zgromadzenie. Prosiłyśmy, by wyjednała nam łaski, których potrzebujemy, aby w obecnej rzeczywistości wiernie odpowiadać na wezwania Ducha.

Views: 5 072