„Radość bycia Siostrą Miłosierdzia”

[Prowincja Warszawska] W Domu Macierzystym, w dniach od 29 kwietnia do 13 maja 2019 roku, miała miejsce Międzynarodowa Sesja Odnowy duchowej i wincentyńskiej Sióstr od 11 do 24 lat powołania. Przebiegała ona pod hasłem: „Radość bycia Siostrą Miłosierdzia.” Uczestniczyło w niej razem 74 Siostry. Przybyły z Afryki, Ameryki Środkowej, Północnej i Południowej, Azji oraz Europy. Spotkanie tłumaczone było na 8 języków.

Podczas sesji towarzyszyła Siostrom swoją obecnością Matka Generalna Siostra Kathleen Appler, której słowo było klamrą spinającą początek i zakończenie Sesji. Był również obecny Dyrektor Generalny – Ojciec Bernard Schoepfer, który każdego dnia sprawował dla uczestniczek Eucharystię i wygłaszał Słowo Boże. Były obecne także Siostry Radne oraz wybrani prelegenci i prelegentki.

This slideshow requires JavaScript.

Program Sesji był obfity w kierowane do Sióstr słowo, głównie podczas konferencji, które najczęściej poprzedzały prezentacje multimedialne. Tematy, które zostały przedstawione i zaproponowane do zgłębienia były następujące: Zgromadzenie dzisiaj, radosne przeżywanie wiary według świętego Wincentego i świętej Ludwiki, modlitwa, wierność, poczucie przynależności do Zgromadzenia, postawa służebnicy, sumienie moralne, prostota, duszpasterstwo młodzieży, wincentyński styl towarzyszenia powołaniowego.

Wielką łaską i radością było dla wszystkich zgromadzonych na tej sesji Sióstr znalezienie się w tym czasie i w tak szczególnym miejscu.  Dnia 9 maja w Uroczystość Świętej Ludwiki uczestniczyłyśmy w dwóch celebracjach: najpierw w Kościele St Nicolas des Champs, w którym święta Ludwika otrzymała światło Pięćdziesiątnicy, a potem wieczorem w Cudownej Kaplicy razem ze wspólnotą Domu Macierzystego.

Wzruszającym przeżyciem podczas tego wieczoru było doświadczenie misyjności Zgromadzenia dzisiaj – modlitwa w tak różnych językach, obecność Sióstr tak wielu narodowości, a jednocześnie to samo łączące nas ODDANIE SIĘ BOGU, poprzez służbę Ubogim jako Siostry Miłosierdzia.

Była też możliwość zwiedzenia Domu Macierzystego i Archiwów, miejsc związanych z życiem i działalnością świętych Założycieli, poprzez które stali się jeszcze bardziej bliscy. Jednym z takich miejsc była Katedra w Chartres. Siostry udały się tam dwoma autokarami w ostatnim dniu Sesji, 13 maja, w dniu rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Tam w Krypcie uczestniczki wzięły udział we Mszy Świętej, podczas której wraz z Siostrami Radnymi Generalnymi ponowiły akt zawierzenia Zgromadzenia Matce Bożej.

Ojciec Dyrektor na zakończenie homilii zacytował piękne, pełne nadziei słowa świętego Wincentego: „ Gdy się Maryję wzięło za Patronkę (…) nie może się zdarzyć, by cokolwiek się nie udało.”

Radość była nie tylko hasłem Sesji, ale doświadczeniem każdego dnia przeżywanego we wspólnocie, którą tworzyłyśmy przez te dwa tygodnie. Wieczorem 13 maja podczas rekreacji, którą przygotowały poszczególne grupy językowe i uczestniczyły w niej także Siostry Domu Macierzystego – ta radość EKSPLODOWAŁA i czułyśmy, podobnie jak podczas dzielenia, słuchania, że prowadzi nas Duch Święty, że to ON jest PANEM tego czasu.

Posłane na nowo przez Matkę, chcemy iść z odwagą, dyspozycyjnością i radością pod Opieką NIEPOKALANEJ, wykorzystując doświadczenie, które nam dała OPATRZNOŚĆ i w niej pokładając ufność.

Niech Bóg będzie uwielbiony w darze osób, które się przyczyniły do zorganizowania tej sesji.

S. Ewa Tyszkiewicz – Prowincja Warszawska, Polska

Views: 3 935