“Pan był dla nas bardzo dobry i jesteśmy szczęśliwi”

[Prowincja Świętej Ludwiki – Madryt] Dnia 19 sierpnia grupa Sióstr z Prowincji Świętej Ludwiki – Madryt, w towarzystwie Siostry Wizytatorki Antoni, Księdza Dyrektora Joaquin’a i Siostry Rocio, Radnej, rozpoczęła pielgrzymkę „Śladami Świętego Wincentego”. Siostra Ascension Larrad, Siostra Przełożona Iberyjsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia San Fernando w Neuilly-sur-Seine, czekała na nas na lotnisku. Proste i ciepłe powitanie sprawiło, że poczuliśmy się jak w domu. Siostry ze Wspólnoty przedstawiły różne powierzone im dzieła: towarzyszenie, gościnność i troska o życie: wizyty w więzieniu i w domach, schronisko dla studentek i ciężarnych młodych dziewcząt, dwujęzyczny ośrodek zdrowia otwarty dla wszystkich… Twarze Sióstr ukazały wspaniałomyślne poświęcenie się Bogu w służbie Ubogich a celebracja Eucharystii pomogła nam trwać w obecności Pana. Po południu szybka wycieczka do centrum Paryża i zwiedzanie niektórych jego najważniejszych obiektów.

Następnego dnia miała miejsce wizyta w Domu Macierzystym. Siostra Maddalena, archiwistka, po przywitaniu nas wyjaśniła i pokazała nam oryginalne listy, notatki, przedmioty i wspomnienia od początku istnienia Zgromadzenia aż do dziś. Wszystko to zaprosiło nas do pogłębienia lektury tego, co, jako z natchnienia Ducha Świętego, odkrywali Święty Wincenty i Święta Ludwika, wzbudzając w nas pragnienie odnowy łaski powołania na tym etapie na jakim każdy z nas jest.

Eucharystia w kaplicy Objawień. Podczas Mszy Świętej dołączyła do nas Przełożona Generalna, Siostra Kathleen Appler. Doceniamy jej delikatność. Siostra Carmen Briones z Sekretariatu Generalnego opowiedziała nam o poszczególnych częściach Domu Macierzystego, po czym dołączyliśmy do Wspólnoty Sióstr i zgromadzonych wiernych obecnych na wieczornej modlitwie.

Trzeci dzień: Wincentyński szlak przez główne miejsca związane z powstaniem Zgromadzenia. Każdy zakątek prowadził nas do sceny narodzin i rozwoju historii naszego Zgromadzenia, zanurzając nas w to, co było u początków formacji Sióstr Miłosierdzia. Po południu miała miejsce pielgrzymka do Clichy, gdzie Święty Wincenty był bardzo szczęśliwym proboszczem. Następnie odwiedziliśmy narodowe sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W czwartym dniu kilka godzin spędziliśmy w Taize. Tam pomodliliśmy się i razem z tysiącami młodych ludzi zjedliśmy obiad. Młodzi wolontariusze włączają się w wielorakie zadania dla dobrej organizacji tej Wspólnoty: sprzątanie, przygotowywanie i dystrybucję żywności, przygotowanie liturgii… Nauczyli nas, że istnieje inny sposób życia, z większą surowością.

Pielgrzymka do Fain-les-Moutiers, miejsca narodzin Świętej Katarzyny Labouré. Siostry  przywitały nas bardzo serdecznie. W małej kaplicy podczas Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za wszystko, co otrzymaliśmy w ciągu dnia. Nazajutrz natomiast pojechaliśmy do Moutiers-Saint Jean w drodze odmawiając różaniec. W każdym zaułku rodzinnego domu Świętej Katarzyny obecne tam przedmioty jak: kolebka, obraz Matki Boskiej na kominku, wiadra do noszenia wody, drewniane chodaki rodziny inspirowały w nas różne postawy. To prostota, ciężka praca, poświęcenie, pobożność, zaufanie i otwartość na Boga ukształtowały charakter Świętej Katarzyny i pomogły jej w tym, że Matka Boża Niepokalana od Cudownego Medalika znalazła w niej upodobanie ukazując się jej. Fain-les-Moutiers oznacza dla nas ożywienie w naszym życiu cnót Sióstr Miłosierdzia.

Piątego dnia w Katedrze w Chartres wspominaliśmy pielgrzymkę Świętej Ludwiki. Podczas Maszy Świętej w krypcie odnowiliśmy akt ofiarowania Zgromadzenia uczyniony wówczas przez naszą Założycielkę. Weszliśmy w procesji, niosąc świece i śpiewając do Boga- Stwórcy: „W naszych ciemnościach, rozpal płomień swojej miłości, Panie”. Całe Zgromadzenie złożyliśmy u stóp Maryi, pamiętając o rozpoczynających się wkrótce Konwentach, aby pod Jej przewodnictwem były prawdziwym przejściem Ducha Świętego i umocnieniem w wierności Maluczkiego Zgromadzenia.

Ostatni dzień pielgrzymki: Eucharystia u Świętego Łazarza, gdzie spoczywają relikwie Świętego Wincentego. Z wielką prostotą i życzliwością powitał nas Dyrektor Generalny, Ojciec Bernard Schoepfer. Miałyśmy wrażenie, że Święty Wincenty kierował do nas te same słowa, które kiedyś kierował do Świętej Ludwiki: „Idź więc, Pani…”. Po tym wyrażeniu umieściłyśmy każde z naszych imion i poczuliśmy się posłani do misji, do której zaprosił nas Bóg.

Wróciliśmy do Madrytu z sercem płonącym miłością do wszystkich ludzi, a zwłaszcza do najbiedniejszych, w których zakochali się kiedyś nasi Święci Założyciele. Dziękujemy Bogu, Radzie Prowincjalnej, Siostrze Ascension Larrad, która z taką troską przygotowała całą pielgrzymkę. Dziękujemy Wspólnocie Neuilly i wszystkim, którzy umożliwili nam ten wspaniały dar jakim był powrót do korzeni naszego Zgromadzenia. Wracamy z uczuciem pełnym wdzięczności, bo „Pan był dla nas bardzo dobry i jesteśmy szczęśliwi”.

Niech doświadczenie tych dni pomoże nam być lepszymi Służebnicami Boga i Ubogich w Zgromadzeniu!

Uczestniczka Pielgrzymki

Views: 2 438