Milenijne Cele Konsumpcji

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:  

[ONZ-NGO] Idea sformułowania Milenijnych Celów Konsumpcji (ang. Millennium Consumption Goals – MCGs) narodziła się w styczniu 2011 r., podczas jednej z sesji przygotowawczych przed Konferencją Narodów Zjednoczonych na temat Zrównoważonego Rozwoju „Rio+20”, mającej miejsce w Brazylii pod koniec czerwca 2012 r.

Istniejące na świecie wzorce nadprodukcji i spożycia, a także eksploatacja zasobów doprowadziły do wielorakich problemów i nie zapewniają społeczeństwom równowagi. Na przestrzeni ostatnich 20 lat pojawiały się więc liczne inicjatywy kładące nacisk na zrównoważoną produkcję i konsumpcję, biorąc pod uwagę takie dziedziny, jak: ochrona środowiska, polityka społeczna czy ekonomia.

Wśród zagadnień związanych z Milenijnymi Celami Konsumpcji znalazły się między innymi: zużycie i gromadzenie energii i wody, systemy ekonomiczne i finansowe, rolnictwo i żywność, zanieczyszczenie i składowanie odpadów.

Zadaniem MCGs jest dopełnienie Milenijnych Celów Rozwoju (MDGs), przyjętych przez ONZ celem pomocy ludziom żyjącym w ubóstwie. Według słów prof. Munasinghe ze Sri Lanki, pomysłodawcy  Milenijnych Celów Konsumpcji, „mogą one uczynić drogę rozwoju skuteczniejszą, poprzez zwrócenie się do 1,4 miliarda najbogatszych obywateli świata stanowiących 20% ludzkiej populacji lecz konsumujących 80% światowej produkcji (60 razy więcej niż 20% najuboższych członków społeczeństwa).”

Propozycja ogłoszenia MCGs aktualnymi w latach 2012-2020 ujęta została jako jeden z punktów obrad Konferencji na temat Zrównoważonego Rozwoju „Rio+20”. Zaproponowane Cele pomogłyby w zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludzi żyjących w ubóstwie, zachowując i wzmacniając jednocześnie naturalne źródła zasobów na naszej planecie. Zmotywowałyby najbogatszą część społeczeństwa do działań dla dobra wszystkich obywateli poprzez przesunięcie wzorców konsumpcji w kierunku praktyk opartych na równowadze, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia ostatecznego celu idei zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na stronie: www.millenniumconsumptiongoals.org

 

 

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 238