Proces beatyfikacyjny S. Leopoldyny M. Józefy Brandis

161017 Josepha 3a[Prowincja Graz – Europa Środkowa]
Prokurator Generalny Zgromadzenia Misji ks. Shijo Kanjirathamkunnel CM w dniu 16 września 2016 r. przedstawił biskupowi diecezji Graz-Seckau prośbę o otwarcie procesu beatyfikacyjnego S. Leopoldyny M. Józefy Brandis, przekazując zebraną dokumentację. Uczynił to w imieniu i w obecności Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Maryi od Cudownego Medalika, a także S. Magdaleny z tego samego Zgromadzenia z Kijowa (nowo-mianowanej Postulatorki), S. Kristiny (sekretarki) oraz S. Christy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (tłumaczki). Prośba została przez biskupa przyjęta, tak więc od tej pory „Matce Brandis” przysługuje tytuł „Sługi Bożej”.

W związku ze wspomnianym wydarzeniem rozdawane są odtąd obrazki z wizerunkiem Matki Brandis i modlitwą w języku słowackim, chorwackim i niemieckim, a w przyszłości również w innych językach. Życie Sługi Bożej jest wspaniałym przykładem wiary w Opatrzność Bożą, miłości do Ubogich i zamiłowania posłuszeństwa. „Jeśli Dobry Bóg chce tego, ja także tego pragnę!” – często mówiła, jak również: „Panie, uczyń naszą wspólnotę jednego serca i niech Twoje serce ma w niej zawsze swoje upodobanie” oraz: „Panie, Ty wiesz, co się dzisiaj wydarzy. Już teraz Ci to ofiaruję i wychwalam Cię za wszystkie cierpienia i radości”.

Coraz intensywniejsze stają się badania i klasyfikacja dokumentów: pism Matki Brandis, świadectw, listów, spisów z miejsc posługi. Niestety, wiele z historycznych zapisków zostało zniszczonych podczas bombardowań w latach 1944-1945.

161017 Josepha 2Kim była S. Leopoldyna Matka Józefa Brandis (1815-1900)?

Oto jej krótka biografia:

Matka Józefa urodziła się dnia 27 listopada 1815 r. w Graz. W 1837 r., prowadzona duchowo przez biskupa diecezjalnego, wstąpiła do Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Monachium (pomimo podobnej nazwy – nie związanych ze Zgromadzeniem w Paryżu). W 1841 r. Siostry przybyły do Graz, by służyć chorym w miejskim szpitalu. W 1843 r. S. Leopoldyna została ich Przełożoną Generalną. Wiele młodych kobiet prosiło o przyjęcie do tej nowej wspólnoty posługującej chorym.

Pragnienie S. Brandis, by żyć zgodnie z Regułą św. Wincentego i paryskiego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, zostało spełnione w latach 1850/51. Grupa licząca wówczas ok. 80 Sióstr przyłączyła się do naszego Zgromadzenia, a S. Leopoldyna została mianowana Wizytatorką.

161017 Josepha 4Leopoldyna całe swoje życie oddała na służbę Ubogim. Gdy pojawiały się kolejne wezwania – pojawiały się też trudności. By zaradzić niemożności opiekowania się chorymi w ich domach, S. Brandis założyła pewien rodzaj stowarzyszenia młodych kobiet, które miały się zająć taką właśnie posługą. Był to początek Sióstr Maryi od Cudownego Medalika uznanych przez Kościół za nowe Zgromadzenie w 1925 r.

W momencie odchodzenia S. Leopoldyny do wieczności, Prowincja liczyła 2700 Sióstr i 210 domów. Pierwsza jej Wizytatorka spoczęła w krypcie Domu Prowincjalnego. Pozostaje świetlanym przykładem wierności, posłuszeństwa i miłosierdzia.

Sr. Christa

161017 Josepha 3

Views: 6 931