Prawo dzieci libańskich do nauki i pokoju

[ONZ – NGO] S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Genewie:

Siostry Salezjanki z Genewy zorganizowały dla członkiń swojego Zgromadzenia sesję formacyjną pod hasłem: „Prawo dzieci libańskich do nauki w stanie pokoju”. Ponieważ zaproszone zostały także inne zgromadzenia zakonne mające swoje placówki w Libanie, poprosiłam S. Evelyne, Przełożoną Generalną o możliwość wzięcia udziału w sesji przez S. Claude Abi-Rizk, Dyrektorkę Zespołu Szkół Ajaltoun-Kesserwan.

Na sesję przeprowadzoną w dniach 5-14 marca 2012 r. złożyły się dwie części:

 • część teoretyczna – mająca dopomóc Siostrom Salezjankom w poznaniu mechanizmów charakterystycznych dla działalności ONZ: rola Rady Praw Człowieka, zwłaszcza tzw. Powszechnego Przeglądu Okresowego, służącego kontroli rzeczywistej sytuacji ludzi ubogich i wyrażeniu ich pragnienia rozwoju.
 • część praktyczna – udział w zebraniach Rady Praw Człowieka, w towarzyszących im spotkaniach zorganizowanych przez Organizacje Pozarządowe, jak również w sesjach informacyjnych.

W tym samym czasie trzy Wspólnoty Sióstr Miłosierdzia w Genewie, Cornaux i Fryburgu skorzystały z obecności S. Claude, która dzieliła się wiadomościami z życia naszych Sióstr w Libanie: o ich sytuacji i trudnościach, lecz ponad wszystko o ich odwadze w nauczaniu i wychowywaniu dzieci.

Oddam głos S. Claude, aby sama wyjaśniła, na czym polegały dni formacji, w których uczestniczyła:

„Przede wszystkim dziękuję Zgromadzeniu za to, że miałam niecodzienną okazję poznania tej światowej organizacji [ONZ], a zwłaszcza zaznajomienia się z jej działalnością na rzecz praw człowieka oraz opartej na tych niezbywalnych prawach godności. Dziękuję również Siostrom za przyjęcie, z jakim się spotkałam.

I. Czego się nauczyłam:

 • Organizacje, o których mowa poniżej, są wzajemnie ze sobą powiązane;
 • Gdy w jakimś kraju powstaje kryzys spowodowany naruszaniem praw człowieka (brak żywności, wody, opieki zdrowotnej, mieszkania, sytuacje zagrożenia życia, skrajne ubóstwo…), Rada Praw Człowieka odbywa za każdym razem nadzwyczajne posiedzenie, aby stawić czoła zaistniałej sytuacji i pomóc ludziom znajdującym się w potrzebie;
 • Słuchając interwencji przedstawicieli Organizacji Pozarządowych trafnie opisujących sytuację Ubogich, zdałam sobie sprawę, że jako Siostry Miłosierdzia nie możemy obawiać się być głosem Ubogich, mówiąc o ich smutnym położeniu. Trzeba, abyśmy były blisko Biur Praw Człowieka działających w różnych krajach.

II. Za co jestem najbardziej wdzięczna:

 • za to, że Zgromadzenie ma swoje przedstawicielki przy ONZ w Nowym Jorku i w Genewie;
 • za to, że mogłam lepiej zrozumieć znaczenie międzynarodowości, która otwiera Zgromadzenie na cierpiących oraz dotyka mnie osobiście w moim powołaniu służebnicy, gdy uświadamiam sobie, że nasze Siostry obecne są w tym czy w innym kraju, gdzie mogą wsłuchać się w nędzę Ubogich; poprzez artykuły w Echach Zgromadzenia dociera do nas przesłanie Sióstr, które – choć żyją daleko – znajdują się w samym sercu działalności Rady Praw Człowieka, gdzie obecni są także przedstawiciele państw poszukujący różnych rozwiązań.

III. Co mogę wprowadzić w życie:

Jako uczestniczki sesji uzyskałyśmy tytuł: „Obrońcy Praw Człowieka”. Możemy realizować tę misję na różny sposób:

 • przekazywać wiedzę o Prawach Człowieka naszym uczniom w ich ojczystym języku,
 • pouczać dzieci o ich prawach i o sposobach obrony tych praw,
 • odpowiadać pozytywnie na wezwania Zgromadzenia do opisania aktualnej sytuacji Ubogich, a także być gotowymi do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania kierowane do nas przez komisje Powszechnego Przeglądu Okresowego (odnośnie dzieci, dyskryminacji rasowej, osób niepełnosprawnych…),
 • współpracować z krajowymi biurami Komitetu Praw Człowieka.

Przeżyte doświadczenie otworzyło przede mną nowe horyzonty. Było dla mnie wezwaniem do większego włączenia się w podejmowane wysiłki na rzecz pokoju na świecie oraz w misję Zgromadzenia pełnioną przez naszą Prowincję.”

S. Claude Abi-Rizk

Genewa, 14 kwietnia 2012 r.

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 051