Rocznica powstania „Projektów Rosalie”!

160928 Project Rendu logo[Dom Macierzysty] Dnia 30 września br. mija dokładnie rok od chwili, gdy w Domu Macierzystym w Paryżu, w obecności licznej grupy dziennikarzy, gości i Sióstr biorących udział w Międzynarodowej Sesji Wincentyńskiej, ruszyła nowa platforma crowdfundingowa: www.projets-rosalie.com.

Skąd taka inicjatywa? 

W 2012 r. powołano do życia Fundację Rosalie Rendu (niezależną od Zgromadzenia osobę prawną), której celem jest gromadzenie darowizn i fundowanie z nich projektów dla Ubogich. Dzięki owocnej 3-letniej współpracy z Międzynarodowym Biurem Projektów (IPS) zostało wspólnie zrealizowanych wiele ważnych projektów. Głównym celem “Projektów Rosalie” jest jednak umożliwienie darczyńcom finansowania projektów mniejszych (od 1.000 do 5.000 Euro), a jednocześnie zaznajamianie ofiarodawców z misją Sióstr Miłosierdzia i duchowością wincentyńską. Posługując się nową technologią mamy nadzieję dotrzeć do młodszego odbiorcy. Metoda kolektywności, jaką jest Crowdfunding, pozwala na interaktywność i daje poczucie społecznej użyteczności, gdyż każdy może stać się częścią wybranego przez siebie projektu, który pragnie wesprzeć.

160928 Project Rendu Mozambique

Ambasadorem “Projektów Rosalie” jest Grégory Turpin, młody piosenkarz chrześcijański. „Wsparcie, które daję Projektom, oznacza dla mnie udział w uniwersalnej wspólnocie ludzi, którzy pchają sprawy do przodu”, mówi Grégory. „Bardzo się cieszę, że Siostry Miłosierdzia zaangażowały mnie na stałe w te ambitne działania na polu służby solidarności”

W jakim miejscu znajdujemy się po upływie roku?

  • Projekty: na dzień dzisiejszy sfinansowanych zostało 21 projektów, a zbiórka na kolejne 3 trwa nadal. Dotyczyły one takich krajów jak: Francja, Belgia, Słowacja, Egipt, Syria, Madagaskar, Burundi, Burkina-Faso, Kongo, Mozambik, Tanzania, Haiti.
  • Podczas, gdy niektóre z nich długo musiały czekać na 100% sfinansowanie, suma zebrana na inne znacznie przekroczyła oczekiwaną kwotę (np. francuski projekt dotyczący uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży został sfinansowany w 158%, a projekt z Haiti – w 172%).

Przyszłość:

  • Oczekujemy obecnie na projekty z krajów języka portugalskiego. Prowincje Brazylii i Mozambiku otrzymały już stosowne informacje na ten temat.
  • Kiedy możemy się spodziewać geograficznej ekspansji dostępności “Projektów Rosalie”? Myślimy o anglojęzycznych terenach Afryki, Azji i Ameryki Środkowej. Ale w tej kwestii potrzebna jest współpraca z tłumaczami – Siostrami i świeckimi, którzy nawet z daleka od Paryża, mogliby stworzyć niewielką ekipę „Projektów Rozalie”. Chętnych zapraszamy do kontaktu pod adresem: contact@projets-rosalie.com
  • Pragniemy kontynuować wysiłki celem rozpropagowania platformy w jak najszerszym kręgu potencjalnych darczyńców. Czy możesz nam w tym pomóc? Dziękujemy!

160928 Project Rendu tracteur

Siostra Rozalia Rendu z pomysłowością i odwagą służyła najuboższym w XIX-wiecznym Paryżu. Oby „Projekty Rosalie”, iskra zapalona przez współczesne Siostry Miłosierdzia, zaowocowały realizacją licznych projektów na rzecz naszych najuboższych braci i sióstr.

Views: 6 297