Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Dobroczynności – 5 września 2013

charityday.1S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku: 

[ONZ-NGO]  Dobroczynność odgrywa istotną rolę w  podtrzymywaniu wartości i  postępu działań Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ofiarowanie swojego czasu lub środków finansowych, zaangażowanie woluntariuszy w  działalność społeczeństwa lokalnego lub na drugim końcu świata, bezinteresowna opiekuńczość i życzliwość – te i inne akty ogólnoświatowej solidarności pomagają w naszych dążeniach do wspólnego życia w harmonii i budowaniu bezpiecznej przyszłości dla wszystkich ludzi.

Z radością uczestniczę w  pierwszych obchodach Międzynarodowego Dnia Dobroczynności, który w ubiegłym roku został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchody tego dnia zbiegają się z rocznicą śmierci Matki Teresy, której życie i praca na rzecz najuboższych i najsłabszych  zainspirowało do naśladowania ludzi na całym świecie.

Co dziwne, dobroczynność czasami pozostaje zlekceważona, jakby była nieefektywna, niewłaściwa, a  nawet w jakiś sposób poniżająca dla odbiorcy. Niektórzy darczyńcy mówią: „to nie jest dobroczynność – to jest inwestycja”. A przecież tak naprawdę dobroczynność przejawia się w szlachetnych działaniach, które mają na celu polepszenie warunków życia ludzi.

W tych dniach, gdy staramy się przyśpieszyć nasze wysiłki na rzecz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju i opracować śmiały plan na okres po 2015 roku, rola dobroczynności może, a nawet powinna, wzrosnąć.

Różne programy i organizacje Narodów Zjednoczonych, takie jak Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (UNV) czy UNICEF oferują szereg możliwości zaangażowania się dla ludzi na całym świecie. Ustanawiając ten Dzień, Zgromadzenie Ogólne wyraziło przekonanie, że dobroczynność może być wspierana przez edukację i działania podnoszące świadomość społeczeństwa. Inicjatywy podejmowane przez środowiska akademickie, takie jak United Nations Academic Impact czy ASPIRE – działalność studentów na rzecz promowania innowacji i reform poprzez edukację – wzywają młode kobiety i mężczyzn do poczucia się odpowiedzialnymi za innych i zrobienia wszystkiego, by ich rówieśnicy, dla których los okazał się mniej sprzyjający, mogli podjąć naukę w szkole. Agendy humanitarne NZ opierają swoją działalność na dobrowolnych dotacjach społeczności oraz rządów państw. Dzięki nim mogą ratować życie ludzi, którzy ucierpieli w wyniku katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych i innych sytuacji kryzysowych.

W tym nowym Międzynarodowym Dniu Dobroczynności zwracam się do każdego człowieka w każdym wieku na całym świecie i zachęcam do dobroczynności, ten impuls tkwi w każdym z nas.

Przedruk wersji polskiej z: http://www.unic.un.org.pl

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

charityday.2

Views: 4 893