Rodzina Wincentyńska na Ukrainie – łączenie sfer globalnej i lokalnej – poparcie w ONZ

161026 Ukraine 2thmb[ONZ – NGO]  Relacja Ks. Guillermo Campuzano CM, przedstawiciela Zgromadzenia Misji przy ONZ w Nowym Jorku.

Niedawno zostałem zaproszony, aby odwiedzić dzieła Rodziny Wincentyńskiej na Ukrainie. Zobaczyłem świeckich konsekrowanych I duchownych członków Rodziny, którzy snują plany, współdziałają i posługują wspólnie pracując w bardzo naturalny sposób… słowem, to jest model, do którego naśladowania jesteśmy wezwani!

Na Ukrainie przyjrzałem się dziełom Rodziny Wincentyńskiej wśród bezdomnych, uchodźców, rehabilitacji dla narkomanów, opiekę medyczną, pozaszkolne programy edukacyjne dla ubogich dzieci, w Zrzeszeniu Studentów Katolickich (studenci zagraniczni z Afryki i Indii), dzieła ekumeniczne, itp. Są to odważne dzieła zajmujące się wieloma trudnymi wymiarami lokalnej rzeczywistości, głęboko powiązane z ewangelizacją, animacją duchową wspólnot w mniejszości katolickich.

Spotkałem Stefana Walo, świeckiego katolika, wizjonera, który jest mocno zaangażowany w dzieła Rodziny Wincentyńskiej i który poświęcił swoje życie i środki na uczenie innych o zmianach klimatycznych. Według niego odprowadzanie z gleby wody jest tak samo odpowiedzialne za zmianę klimatu jak emisja gazów cieplarnianych. Aby rozwiązać ten problem opracował unikalną metodę  podnoszenia wód gruntowych i ożywienia potoków i rzek.

Ta podróż utwierdziła mnie w przekonaniu, że:

  1. obecność rodziny Wincentyńskiej w Organizacji Narodów Zjednoczonych można znacząco wzmocnić, jeśli nadal będziemy odważnie podnosić nasz zbiorowy głos poparcia i opracowując projekty, które będą rozdzielać nasze zasoby gospodarcze i ludzkie. Razem możemy być skuteczniejsi w służbie ubogim za pośrednictwem bezpośredniej posługi, zmiany systemowej i wstawiennictwa, które wpływa na politykę społeczną na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.
  1. Musimy zdawać sobie sprawę z powiązań w globalnym społeczeństwie pomiędzy poziomami międzynarodowym i lokalnym oraz z tego, że nasze rozumienie rzeczywistości będzie naiwne i może prowadzić nas do narracji i serii działań, które mogą utrwalać dużą niesprawiedliwość i struktury, które dla ubogich, którym chcemy służyć będą opresyjne i alienujące.

161026 Ukraine 3

161026 Ukraine 1Pobyt na Ukrainie podniósł kwestie, które pomagają naszej Rodzinie odnosić się do sytuacji lokalnych i globalnych.

  1. Jak, tam gdzie mieszkamy, potrzeby mają się do globalnych trendów czy to odnoszących się do środowiska, czy do zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, konfliktów międzynarodowych i innych zagadnień?
  1. Jak osobiste doświadczenia członków Rodziny Wincentyńskiej obok mnie mają się do powszechnego doświadczenia?
  1. Jakie są aspekty znane we wszystkich kulturach oraz na ile one są zgodnie lub odmiennie tam, gdzie mieszkam i w innych miejscach na świecie?

Członkowie Rodziny Wincentyńskiej na Ukrainie zaimponowali mi swoją wiedzą na temat tego jak ważne jest nawiązanie relacji globalnych. Jeżeli chcemy współpracować jako Rodzina Wincentyńska musimy zidentyfikować relacje, na których współpraca będzie budowana. Zapytajmy, na kogo jeszcze na świecie mają wpływ nasze lokalne problemy, obawy i trendy. Następnie musimy postawić odwrotne pytanie – jak globalne obawy/trendy wpływają na nas lokalnie? Stamtąd możemy utworzyć wspólne więzi i wymienić się najlepszymi praktykami przy rozwiązywaniu problemów.

W czasie mojej wizyty słyszałem popularną piosenkę: „Podaj pomocną dłoń Ukrainie”. To mógłby być przewodni motyw dla dzieł Rodziny Wincentyńskiej: Podaj światu pomocną dłoń!

161026 Ukraine 2

Views: 5 419