Rodzina Wincentyńska z Sarthe uczciła wspomnienie św. Wincentego a Paulo

[Prowincja Francja Północ] Dnia 27 września br., w uroczystość św. Wincentego a Paulo w Le Mans (we francuskim departamencie Sarthe) miało miejsce spotkanie Rodziny Wincentyńskiej wraz z jej miejscowymi koordynatorami: Henri Hulin, regionalnym przewodniczącym, który przywitał zebranych oraz Isabelle Tellier, przewodniczącą Świeckiego Bractwa św. Wincentego a Paulo.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą. Jean-Pierre Tellier, wincentyński diakon stały i miejscowy kapelan, poprowadził medytację w oparciu o jeden z najbardziej znanych tekstów św. Wincentego o duchu wiary, w którym nasz Założyciel zaleca traktowanie osób niezależnie od ich wyglądu zewnętrznego i dostrzeżenie w świetle wiary – dzięki „odwróceniu medalu” – iż sam Syn Boży, który zechciał być ubogim, jest obecny w Ubogich. Czytając zaproponowany tekst, kapelan poprosił uczestników spotkania o zamknięcie oczu i spojrzenie oczami serca: „Słuchając tych słów pomyślmy o tych, których odwiedzamy, których spotykamy. Zachowując wewnętrzną ciszę ofiarujmy wszystkie trudności związane z tymi spotkaniami, wszystkie wątpliwości, porażki i sukcesy. Następnie będziemy mieli czas na wsłuchanie się w to, co mamy sobie nawzajem do powiedzenia. Chętni mogą podzielić się myślami i przeżyciami towarzyszącymi ich medytacji. Będziemy słuchać bez komentowania czy osądzania.”

Po tym modlitewnym wprowadzeniu, każdy z odpowiedzialnych za poszczególne Konferencje zaprezentował działalność swojej grupy. Jak to jest zazwyczaj, największe wymieniane liczby dotyczyły odwiedzonych rodzin i pomocy udzielonej osobom w trudnych sytuacjach. Jak z tego wynika – posługa wolontariuszy jest zawsze potrzebna. Zgromadzonym członkom Konferencji św. Wincentego a Paulo przedstawione zostały również informacje dotyczące prac Stowarzyszenia w skali krajowej.

Celebrowanej następnie Eucharystii przewodniczył Ks. Paul Carron, kapelan konferencji misjonarskiej, a homilię wygłosił miejscowy kapelan. Po Mszy św. zorganizowano piknik, który zakończył spotkanie Konferencji z Sarthe.

Z kolei w domu rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia Mszę św. sprawowali księża Proust i Catcoup, a homilię wygłosił diakon Jean-Pierre Tellier. Siostry zorganizowały poczęstunek w części gościnnej domu. W spotkaniu wzięły również udział Siostry ze Wspólnoty w Evron i grupa parafian. Ks. Proust przypomniał wydarzenia związane z pobytem św. Wincentego w Mans. Przybywał tu również Fryderyk Ozanam, który w szkole Sainte Croix uczestniczył wielokrotnie w ceremoniach kończących rok szkolny i akademicki.

Rzeczywiście, obecność św. Wincentego w Sarthe jest wciąż żywa. Jego duchowe dziedzictwo oddziałuje na pełnioną tu służbę Ubogim.

Kontakt: Société Saint Vincent de Paul : 18 rue Ducré 72000 LE MANS Tél : 02 43 28 03 91 albo http://cd.ssvp.fr/departements/72-sarthe

Jean-Pierre Tellier
wincentyński diakon stały

     
Views: 4 631