Sesja szkoleniowa na temat islamu w Domu Prowincjalnym, Hiszpania-Południe (AMN)

[Prowincja Hiszpania-Południe] W Domu Prowincjalnym, 14 i 15 lipca 2018 r., na koniec rekolekcji rocznych miałyśmy dwa dni szkoleniowe na temat islamu. Dołączyły do nas Siostry z Maroka.

Prelegent, Emilio González Ferrín, profesor filologii arabskiej i islamu na Uniwersytecie w Sewilli, rozpoczął od pokazania nam, że islam nie jest przedstawiany jako odłam, ale raczej pod trzema aspektami, różniącymi się od siebie nawzajem, ale splecionymi ze sobą:

  • Religia islamu,
  • Kultura islamu,
  • Współczesne społeczeństwa islamskie.

Każdej z nich poświęcił sesję, w której wykazał nakładanie się judaizmu, chrześcijaństwa i islamu oraz wspólne pochodzenie tych trzech religii.

Prelegent podkreślał śródziemnomorskie dziedzictwo kulturowe, które dotyczy Żydów, Arabów i Chrześcijan, oraz współzależność pozostałości kulturowych, zarówno literackich, jak i architektonicznych, a także sposobów życia, które istnieją do dzisiaj.

Kolejnym ważnym punktem było to, w jaki sposób dzisiaj powinniśmy postrzegać i przestudiować tradycję w świetle nowoczesności, a nie na odwrót, co stało się w społeczeństwie islamskim. W pewnym okresie  islam odrzucił prasę drukarską co doprowadziło do skrajności, którą obecnie obserwujemy, próbując zastosować tradycję do obecnego świata.

Podkreślił również, że nasze wspólne dziedzictwo prowadzi nas do zależności, a nie do wykluczenia, odmienności … patrząc na drugiego jako na kogoś innego i z pozycji obronnej.

Były to dwa intensywne dni, w których p. Emilio González Ferrín dzielił się z nami z wielką pasją i zamiłowaniem do tematu, a my mamy nadzieję, że temat ten będzie kontynuowany w przyszłości.

W tym miejscu chciałybyśmy podziękować Radzie Prowincjalnej za zorganizowanie tej sesji.

artykuł ze strony: www.hhccespanasur.org

Views: 3 955