Co trzyletnie spotkanie Duszpasterstwa Powołań

[Hiszpania] Dnia 9 października Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i Księża ze Zgromadzenia Misji spotkali się, aby rozważyć i pogłębić temat Synodu pod hasłem „Młodzi, wiara i rozeznanie powołania”.

Zaczęliśmy od porannej modlitwy. Siostra Carmen Pérez, Radna Generalna, otworzyła to spotkanie słowami skoncentrowanymi na przemówieniu Papieża wygłoszonym do uczestników Krajowego Kongresu Powołań Kościoła Europejskiego w dniu 6 czerwca 2019 roku: „Aby pomóc młodemu mężczyźnie lub młodej kobiecie w wyborze życiowego powołania, czy to jako osoba świecka, jako kapłan czy zakonnik, trzeba zapewnić im dialog z Bogiem. Niech on/ona nauczy się pytać Pana: „Czego ode mnie oczekujesz?…”

Siostra Antonia González, Wizytatorka z Prowincji Madryt-Święta Ludwika, mówiła na temat  Dokumentu Przygotowawczego Synodu Biskupów przywołując trzy wskazówki dotyczące spotkań Jezusa z ludźmi w jego czasach. Te wskazówki mogą wskazać sposoby duszpasterstwa powołań i stać się dzisiaj światłem na tej drodze: wyjść, zobaczyć, wezwać.

 • Wyjść z pewnej “sztywności”: zawsze robiono w ten sposób, co czyni mniej wiarygodnym głoszenie radości Ewangelii.
 • Zobaczyć: głębsze spojrzenie, aby dostrzec radości i nadzieje, smutek i udrękę dzisiejszej młodzieży.
 • Wezwać: przenieść uwagę z tego, co powierzchownie uspokaja i często paraliżuje…, aby wezwać do przebudzenia w nich pragnienia.

To Jezus idzie z nami. Jeśli pozwolimy, by był SPECJALNYM GOŚCIEM przy wielkim stole Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia, z pewnością otworzy przed nami horyzont nowości.

W sobotę ks. Rossano Sala, Salezjanin, przemówił do uczestników spotkania za pomocą Skype’a, a jego obecność w Rzymie ułatwiła zaprezentować uczestnikom przesłanie papieża i kardynała Madariagi.

Począwszy od dokumentu synodalnego, ks. Rossano zaprezentował cztery części wykładu:

 1. Czas jest lepszy niż przestrzeń:wprowadzić ścieżkę synodu.
 2. W obliczu konfliktu dominuje jedność:Otwartość na synodalność misyjną.
 3. Rzeczywistość jest ważniejsza niż sam pomysł:życie w stanie młodości.
 4. Całość przewyższa części:Nauczyć się rozeznawać.

Po każdej z tych części pojawiły się pytania i teksty do pogłębienia.

Louis A. Gonzalo, Klaretianin, pomógł nam w refleksji i w późniejszym dialogu oraz zachęcił nas do podzielenia się w grupach na temat tego, z czego powinniśmy zrezygnować, co powinniśmy przyjąć i jak postępować w życiu konsekrowanym. Ostatnią sesję poprowadziła Maite Lopez. Była to modlitwa i zarazem koncert, które pomogły nam się wyciszyć i odprężyć po całym dniu doświadczeń.

W niedzielę rozpoczęliśmy krótką modlitwą, a następnie konferencją naszego Przełożonego Generalnego, Ojca Tomaža Mavriča, zatytułowaną: „Co rozumiemy przez Wincentyńską Kulturę Powołań”. W skrócie przedstawił nam sprawę duszpasterstwa powołań podczas Konwentu Generalnego Zgromadzenia Misji w roku 2016 oraz jak wygląda proces kultury powołaniowej. Ojciec Tomaž zwrócił uwagę na trzy przekonania, które są wynikiem spotkania Dyrektorów d/s powołań ze wszystkich Prowincji Zgromadzenia Misji:

 • Wiadomości o naszym powołaniu misyjnym.
 • Formacja stała.
 • Towarzyszenie młodym ludziom.

Z tego spotkania powstała propozycja powołania Międzynarodowej Komisji Duszpasterstwa Powołań z następującymi wnioskami:

 1. Dogłębna analiza i badanie rzeczywistości powołań.
 2. Posługa animacji powołaniowej.
 3. Utworzenie sieci Księży Misjonarzy w formacji.
 4. Zaproponowanie przewodnika drogi.
 5. Ułatwienie szkolenia przedstawicieli Duszpasterstwa Powołań.
 6. Forum i dialogi.
 7. Skoncentrowanie życia i misji Zgromadzenia na powołaniach.

Ojciec Generał zakończył swoje wystąpienie podejmując dwa wyzwania: sprawa powołań i szkolenie duszpasterzy powołań, stwierdzając, że „musimy zdecentralizować troskę o powołania na poziomie prowincji… i poszerzyć nasze spojrzenie, mając świadomość, że jesteśmy wspólnotą dla misji międzynarodowej. Może to być okazja do dzielenia się doświadczeniami oraz wysłuchania naszych obaw związanych z wyzwaniami powołaniowymi, ale przede wszystkim zachęta do wspólnego dążenia do odnowionej kultury powołań.”

Spotkanie zakończyło się sprawowaniem Eucharystii, dziękczynieniem za miniony weekend i oddaniem wszystkiego w ręce naszej Niepokalanej Matki.

This slideshow requires JavaScript.

Views: 2 314