ONZ ogłasza plan pomocy humanitarnej dla Wenezueli

[UN-NGO] Siostry reprezentujące Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przekazują poniższą wiadomość z ONZ:

Famvin konsekwentnie wypowiada się o solidarności Rodziny Wincentyńskiej z cierpiącym ludem Wenezueli. Można się zastanawiać: „Co robi ONZ?”

Od jakiegoś już czasu w Wenezueli działa ONZ i konsekwentnie szuka skutecznych sposobów zaspokajania naglących potrzeb. Dnia 14 sierpnia Biuro ONZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (OCHA) ogłosiło nowy Plan reagowania humanitarnego w Wenezueli.

W Planie tym jest apelacja o 223 miliony dolarów na pomoc humanitarną dla 2,6 miliona wenezuelskich dzieci, kobiet i mężczyzn do końca roku. (Poniżej znajdują się linki do planu w języku angielskim i hiszpańskim).

 

  • Plan obejmuje 2,6 miliona ludzi, w tym: 1,4 miliona dziewcząt i kobiet oraz 1,2 miliona chłopców i mężczyzn.
  • Plan obejmuje 98 projektów, które będą realizowane przez ponad 60 agencji ONZ oraz międzynarodowych i krajowych organizacji pozarządowych. Plan obejmuje obszary zdrowia, żywienia, wody, warunków sanitarnych i higieny, edukacji, bezpieczeństwa żywności i ochrony.
  • Plan ma na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb humanitarnych w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem 10 stanów priorytetowych. Szczególny nacisk położono na zachodnie i południowe regiony przygraniczne oraz stolicę.
  • Plan ten opiera się na ciągłej reakcji humanitarnej ze strony ONZ oraz krajowych

    i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Od 2018 roku ONZ i partnerzy humanitarni wzmagają wysiłki w celu zaspokojenia potrzeb humanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i żywienia. Na przykład: (i) od kwietnia 2018 roku zaszczepiono 8,5 mln dzieci przeciwko odrze; (ii) od maja 2018 roku 350 ton leków i środków medycznych zostało przywiezionych i rozprowadzonych do 41 szpitali i 23 ośrodków zdrowia w 18 stanach; (iii) od stycznia 2019 roku zastosowano blisko 85 000 profilaktycznych i leczniczych metod leczenia ostrego niedożywienia; oraz (iv) 185 000 osób uzyskało dostęp do bezpiecznej wody. To tylko kilka przykładów udzielonej pomocy, a dodatkowe informacje są dostępne w Planie.

Linki do raportu w języku hiszpańskim i angielskim:

S.MargaretO’Dwyer,DC
(Informacje z Biura ONZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych)

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie:
www.daughtersofcharityunngo.com

Views: 2 255