Niespodziewany hołd dla św. Wincentego a Paulo

[Prowincja GRAZ-Europa Środkowa] W słynnym Salzburgu, w Austrii, żyje około 1400 osób o niepewnej sytuacji życiowej. Pewien człowiek chciał odpowiedzieć na to wyzwanie i zainicjował projekt: “Studentenwerk de Salzburg”- mieszkania studenckie.

Aby zorganizować dom dla potrzeb tego projektu trzeba było mieć odpowiedniego dewelopera nieruchomości i znaleźć jakąś organizację, która zajęłaby się codziennym jego zarządzaniem. Po wielu dyskusjach można było rozpocząć. Katolickie organizacje charytatywne przy pomocy wielu ekspertów w Salzburgu podjęły się planowania i budowy.

Jednak wciąż nie było odpowiedniej nieruchomości pod budowę. Z pomocą przyszły Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Salzburga, które dla tego charytatywnego wincentyńskiego projektu zaproponowały swój ogród.

Po rozstrzygnięciu kwestii prawnych rozpoczęto pracę nad 55 niewielkimi apartamentami. Budowa trwała trzy lata. Nazwa projektu mówi dokładnie to czym jest: “Mój dom”. Długa lista darczyńców i sympatyków takich jak: Lions Club International, współpracowała przy zarządzaniu tym projektem. Została też przyznana nagroda Melvin-Jones’a niektórym z osób zaangażowanych w projekt.

Nagrodę tę otrzymały Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Pamiątkowa tablica została przygotowana przez Lions Club w Stanach Zjednoczonych.Ponieważ nazwa  Zgromadzenia jest zbyt długa, dlatego skrócono ją do: “Wincenty a Paulo”. Tak więc, ku naszej większej radości, sam Święty Wincenty przyjmuje ten hołd. Mamy nadzieję, że dzięki tym mieszkaniom wiele osób nie będzie się  już borykać niepewną sytuacją lub izolacją społeczną, ale że będzie w stanie aktywnie integrować się ze społeczeństwem.

Views: 3 065