Spotkanie VAREF (Sieć Edukacji Wincentyńskiej we Francji) na temat “cyfrowego pokolenia”

[Francja] W dniach 30 stycznia – 1 lutego 2013 r. dyrektorzy szkół wincentyńskich spotkali się w Bordeaux, w Liceum im. św. Wincentego przy ul. Sablières, w pobliżu Placu de la Victoire na Kongresie i Zgromadzeniu Ogólnym Dyrektorów sieci VAREF.

Pragnienie pogłębienia tematu “nowego cyfrowego pokolenia” ukierunkowało refleksję podjętą przez 115-osobową grupę dyrektorów, asystentów i animatorów duszpasterstwa. Ich wspólnym celem jest bowiem odpowiedź na wyzwanie przekazywania wiedzy młodym ludziom, których przygotowują do włączenia się w życie społeczeństwa.

Jako prelegenci wystąpili::

  • Socjolog z Uniwersytetu im. Victor Ségalen w Bordeaux, specjalista d.s. zachowań nieletnich i technologii cyfrowej
  • Neurolog z Uniwersytetu Inserm w Lyonie, który podjął się analizy wpływu ostatnich wynalazków na negatywne zachowania w kontekście szkolnym.

Pan Zaffran umieścił uczestników spotkania w bardzo konkretnych ramach, określając ich „cyfrowymi imigrantami” w młodzieżowej kulturze „cyfrowych tubylców”. Nauczenie się nowego języka obecnej kultury ludzi młodych nie jest już tylko fakultatywną adaptacją, podobną do tej, którą trzeba przejść przeprowadzając się do innego regionu, pozostając na zauważeniu różnic w miejscowym języku.

Oczywistym jest, że komunikacja cyfrowa przeszła drogę od prostej do wielokierunkowej i multimedialnej (zdjęcia, wiadomości tekstowe, muzyka, filmy), sprzyjając bezpośredniemu dostępowi do wiedzy na niekorzyść przekazu międzypokoleniowego (przez starszych na młodszych). Dostęp do informacji prowadzi do konieczności nowego podejścia, nie opartego na ocenie moralnej, lecz na nauce porządkowania posiadanych materiałów.

W tym nowym kontekście człowiek dorosły musi znaleźć swoje miejsce jako „przewoźnik wiedzy”, „stróż kolejowy”, który ma pomóc młodym znaleźć drogę poprzez labirynt informacji. Nie powinniśmy „uprowadzać” młodych, próbując dostosować ich sposoby komunikowania się do naszych. Musimy przejść od pełnego obaw widzenia świata cyfrowego do spojrzenia dynamicznego, aby być zdolnymi pomóc młodzieży w kształtowaniu jej osobowości w nowej epoce współczesnej komunikacji.

Pan Lachaux, dyrektor ds. badań Uniwersytetu Inserm, uświadomił słuchaczom wpływ nowych technologii komunikacyjnych na wzorce relacji i postrzegania rzeczywistości, np.: analiza procesów dokonujących się w mózgu człowieka podczas wykonywania niektórych zadań pomaga zrozumieć, że skupienie na czymś uwagi, zanim będzie imperatywem moralnym, jest pracą mózgu, odbierającego informacje przesyłane do jego konkretnego obszaru. Informacja raz przekazana i rozszyfrowana przez mózg, jest następnie przesyłana do układu sensorycznego celem pobudzenia aktywności niezbędnej do koncentracji czy zapamiętywania.

Obaj naukowcy pokazali, w jakim stopniu zwrócenie uwagi na sposoby komunikacji wiąże się z dojrzewaniem osoby, której trzeba pomóc, aby nowe cyfrowe metody, którymi się posługuje, stawały się coraz bardziej ludzkie. Według słów Matki Guillemin: „Musimy humanizować nasze metody…”. Jest to zadanie, które stoi przed wszystkimi zespołami pedagogicznymi.

W godzinach wieczornych delegaci podjęli się żmudnej pracy opracowania znowelizowanych Statutów Nauczania Katolickiego, a Ks. Alvaro nawiązał w tej pracy do osoby św. Wincentego, człowieka relacji.

S. Monique Giraud SM

     

 

Views: 4 340