VII Międzyprowincjalne Spotkanie Wincentyńskiego Duszpasterstwa Powołań w Brazylii

interSAVV (Copy)

[Prowincja Fortalezy – Brazylia] W dniach 7-12 października 2014 r. w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia brazylijskiej Prowincji Fortalezy, miało miejsce VII Międzyprowincjalne Spotkanie Wincentyńskiego Duszpasterstwa Powołań w Brazylii. Temat spotkania brzmiał: „Promocja kultury powołaniowej dla lepszej służby Ubogim”. W spotkaniu uczestniczyły 73 osoby: Wizytatorki sześciu brazylijskich Prowincji Zgromadzenia, Siostry Miłosierdzia, kapłani Zgromadzenia Misji z 3 tamtejszych Prowincji, Zakonnicy św. Wincentego a Paulo oraz Siostry św. Wincentego a Paulo z Gysegem.

  1. Neriuza Franco z Prowincji Kurytyby przedstawiła drogę powołania naszych Świętych Założycieli podkreślając, że „rozeznanie powołania w ich życiu było procesem charakteryzującym się niestrudzonym poszukiwaniem woli Bożej”.

Ks. Tito Marega z Zakonu św. Wincentego a Paulo poprowadził z kolei refleksję tematyczną spotkania w oparciu o dwa słowa-klucze: wyzwania i perspektywy, odwołując się m.in. do takich dokumentów Kościoła jak: Evangelii Gaudium czy Novo Millenium Ineunte. W dokumentach tych pragnął zwrócić uwagę słuchaczy na trzy znaczące punkty: świętość, świadectwo i dar.

W trakcie spotkania jego uczestnicy wypracowali Linie Działania dla Wincentyńskiego Duszpasterstwa Powołań na najbliższe trzy lata: 

  • Kultura Powołań: ożywić zapał misyjny wewnątrz i poza naszymi Wspólnotami z radością i wiernością własnej konsekracji
  • Młodzież: zintensyfikować pracę z młodzieżą, zwłaszcza z młodymi należącymi do Stowarzyszeń Wincentyńskich (Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo, Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, Apostolatu Cudownego Medalika)
  • Formacja: prowadzić formację w oparciu o środki pedagogiczne, którymi posługiwał się Jezus Chrystus w swojej opcji na rzecz Królestwa, zgodnie ze zrozumieniem Ewangelii przez Założycieli

Spotkanie przebiegało w atmosferze radości, braterstwa, dzielenia się doświadczeniami, dynamizmu oraz modlitwy, której szczytem była Eucharystia. Przekonaliśmy się po raz kolejny, że radość i wierność Bogu ściśle wiąże się z zamiłowaniem powołania i spraw Królestwa Bożego.

Jako animatorzy powołań, towarzysząc młodzieży, która do nas przychodzi, powinniśmy mieć to samo spojrzenie, które posiadali św. Wincenty i św. Ludwika.

S. Raimunda Dias SM

 

Views: 4 923