Panel dyskusyjny w ONZ na temat strategii walki z ubóstwem – inicjatywa Rodziny Wincentyńskiej

170214 UN Panel 41[UN-NGO] S. Catherine Prendergast przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

Przedstawiciele Rodziny Wincentyńskiej przy ONZ stali się inicjatorami panelu dyskusyjnego zorganizowanego podczas 55. posiedzenia Komisji Rozwoju Społecznego ONZ dnia 21 lutego br. Dyskusję zatytułowano: „Triada: Działania u Podstaw, Rzecznictwo i Zmiana Systemu w procesie eliminacji ubóstwa”. Panel otrzymał wsparcie od Misji Stałej w Irlandii i licznych członków Rodziny Wincentyńskiej posługujących przy ONZ, a odbył się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

170214 UN Panel 11

S. Catherine Prendergast i S. Margaret O’Dwyer przy wejściu na salę dyskusji zorganizowanej przez Rodzinę Wincentyńską

Ks. Guillermo Campuzano CM mówił o ścisłym związku trzech elementów zawartych w temacie dyskusji, a sposobem podejścia do sprawy ubóstwa. Na potwierdzenie tego faktu, dr. Linda Sama z Uniwersytetu St. John’s podała przykład projektu GLOBE – mikrokredytów dla osób ubogich – zapoczątkowanego i prowadzonego przez studentów swojej uczelni, we współpracy z Siostrami Miłosierdzia.

Z kolei Dylan Corbett z Instytutu HOPE Broder w El Paso w Teksasie, mówił o działalności tej organizacji, która mieszcząc się na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku prowadzi badania, szkolenia oraz podejmuje konkretne działania w przedmiotowym temacie. Joseph C. Donnelly, przedstawiciel Caritas Internationalis, zachęcił obecnych na spotkaniu do poznania nie tylko potrzeb uchodźców i migrantów, ale także ich imion. O poprowadzenie panelu poproszono S. Teresę Kotturan, przedstawicielkę Federacji Sióstr Miłosierdzia. Przygotowaniem całości zajęły się Siostry Miłosierdzia wraz ze Stowarzyszeniem św. Wincentego a Paulo oraz członkami AIC.

170214 UN Panel 2

Dr. Linda Sama z Uniwersytetu St. John’s i Dylan Corbett, Dyrektor Wykonawczy HOPE Broder Institute w El Paso.

Temat ogólny dwutygodniowego posiedzenia Komisji Rozwoju Społecznego brzmiał: „Strategie eliminacji ubóstwa dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez wszystkich”. W jego ramach odbywały się panele dyskusyjne na różne tematy, takie jak: potencjał zaangażowania młodzieży dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych, polityka działań związanych z sytuacją ubóstwa, przykłady efektywnych strategii eliminacji ubóstwa i wiele innych.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres, dnia 13 stycznia ogłosił swój raport na temat poruszony przez Komisję. Wezwał do intensywniejszych wysiłków na poziomie państwowym i międzynarodowym na rzecz zmniejszenia ubóstwa i promocji zrównoważonego rozwoju. Szczególnie mocno wybrzmiało wezwanie do skupienia się na przyczynach ubóstwa, takich jak: wzrastające nierówności, niewystarczające regulacje prawne, system podatkowy, zasady rynkowe, wykluczenie społeczne i inne. Raport zwraca uwagę na potrzeby najbardziej bezbronnych, zwiększenie dostępu do ziemi, prawo własności dla kobiet i ludności rdzennej; promocję zmian struktur ekonomicznych dla podniesienia standardu życia i poziomu dochodów; generowanie wydatków na rolnictwo; promocja partnerstwa dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

170214 UN Panel 3

Teresa Kotturan SCN, moderatorka panelu i Guillermo Campuzano CM – jeden z prelegentów.

Innym z tematów poruszonych przez Sekretarza Generalnego było bezrobocie wśród młodzieży. Guterres stwierdził, że także osoby niepełnosprawne stoją w obliczu marginalizacji i znaczących barier nie pozwalających na pełne włączenie i uczestniczenie w życiu społecznym i zrównoważonym rozwoju. Uznał te osoby zarówno za odbiorców jak i czynnych uczestników procesu zmian na wszystkich płaszczyznach rozwoju partnerskiego.

Podczas spotkania Komisji Rozwoju Społecznego wiele organizacji pozarządowych przywołuje definicję minimum socjalnego. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), minimum socjalne powinno być zdefiniowane na poziomie narodowym jako zestaw podstawowych gwarancji bezpieczeństwa socjalnego, zapewniających każdemu i na każdym etapie życia dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej oraz dochodów, które razem zapewnią bezpieczny dostęp do potrzebnych dóbr i usług.

170214 UN Panel 4

Uczestnik panelu – Joseph Cornelius Donnelly z Caritas Internationalis, członek Grupy Roboczej NGO w Radzie Bezpieczeństwa.

Views: 7 098