Spotkanie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, Los Altos Hills, Kalifornia

VMY 021[Prowincja Los Altos Hills, USA] Wincentyńska Młodzież Maryjna (WMM) z zachodniego części Stanów Zjednoczonych, w dniach 18-19 marca br. przeżyła Narodowy Weekend Formacji w Domu Prowincjalnym Seton w Los Altos Hills. Animatorzy Stowarzyszenia przybyli z Kaliforni, Arizony, Alaski i Missouri, aby wspólnie spędzić czas i pogłębić wiedzę na temat historii WMM (wcześniej Dzieci Maryi), zwłaszcza na terenie USA, a także zapoznać się z różnymi rodzajami apostolskiej aktywności Stowarzyszenia dzisiaj. Osiem z przybyłych osób reprezentowało grupy parafialne i młodzieżowe z poziomu szkoły średniej. Dziesięciu innych uczestników spotkania to przedstawiciele katolickich szkół podstawowych. W spotkaniu wziął również udział Krajowy Zarząd Stowarzyszenia, a także gość specjalny –  Yasmine Cajuste, była międzynarodowa przewodnicząca Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej.

W piątek 18 marca, S. Margaret Ann Gainey i S. Ellen Van Zandt zaprezentowały historię Stowarzyszenia Dzieci Maryi w Stanach Zjednoczonych i jego związek z WMM. Sobota, 19 marca była dniem wymiany pomysłów, rewizji linii działania, apostolskiej refleksji i dyskusji nad Dokumentem Końcowym Zgromadzenia Generalnego WMM z lipca 2015.

VMY 012

Views: 5 597