Refleksja wincentyńska – Cykl VIII-Miłosierdzie

[Avila-Hiszpania] Od 8 do 27 lipca, w Domu Księży Misjonarzy w Avila, odbył się trzytygodniowy kurs dla Kapłanów Zgromadzenia Misji, dla Sióstr i dla osób świeckich.

Celem projektu jest ofiarowanie refleksji wincentyńskiej w perspektywie współczesnej, w dwóch następujących po sobie kursach, o dwóch wielkich drogach, które syntetyzują charyzmat wincentyński: MISJA i MIŁOSIERDZIE. Celem jest pogłębienie naszego “być” i “działać” jako Rodzina Wincentyńska w naszym społeczeństwie i w Kościele naszych czasów. W tym roku odkryliśmy Miłosierdzie, w roku 2013 będziemy studiować Misję.

Poruszone zostały następujące tematy:

A) «Kościół w obliczu problemu ubóstwa, przed i po Świętym Wincentym» (Temat historyczny do rozważenia problemu ubóstwa i do odpowiedzi danych przez Kościół. Oryginalność Świetego Wincentego w walce przeciwko ubóstwu, jego wpływ na historię i aż do naszych dni, etc.) przez ojca Álvaro Mauricio Fernandez, CM.

B) «W jaki sposob wincentianie mogą stawić czoła w naszym aktualnym społeczeństwie: systemom kulturalnym, religijnym, ekonomicznym i politycznym w ramach ubóstwa i marginalizacji?» (Analiza funkcjonowania “systemów” w świecie … kryteriów wincentyńskich do wykorzystania, aby analizować wszystkie te «systemy», etc) przez Siostrę María del Carmen VILLORIA RODRÍGUEZ, Siostrę Miłosierdzia.

C) «Solidarność i mondializacja miłosierdzia»

  • Zjednoczyć te koncepcje, analizy i przejawy w naszym globalnym świecie i w braku solidarności.
  • Pochodzenie przyczyn
  • Solidarność i mondializacja miłosierdzia, odpowiedź chrześcijańska na brak solidarności i na mondializację.
  • Miejsce mondializacji w Doktrynie socjalnej Kościoła, korzenie biblijne i patrystyczne. Konsekwencje dla wincentian. D. Victor RENES, Caritas.

D) «Święty Wincenty i Święta Ludwika odnośnie doktryny Milosierdzia» (Rozpoczynając od pism Założycieli, usystematyzowanie ich doktryny o Milosierdziu). Siostra Cristina CALERO, Siostra Miłosierdzia.

E) «Miejsca spotkania pomiedzy aktualną doktryną kościelną o ubóstwie i miłosierdziu a naszymi Założycielami» (Temat ten jest inspirowany doktryną socjalną Kościoła i z tego punktu widzenia przeanalizowaliśmy ostatnie dokumenty Kościoła odnośnie miłosierdzia i ubostwa, aby wyciągnąć wnioski dla wincentian.) Ojciec Celestino FERNÁNDEZ, CM.

F) «Aby uczynić drogę wincentyńską bardziej wiarygodną: współczesne elementy przedstawiają charyzmat wincentyński». (Pieśni, wiersze, recytacje, współczesne parabole, metody audiowizualne, komercyjne klipy video zawierające przesłanie bliskie charyzmatowi wincentyńskiemu. W jaki sposób wszystkie te elementy będą wykorzystane?). Ojciec José Luis CHATEAU POYATOS, CM.

 G) «Kryzys ekonomiczny i jego konsekwencje. W jaki sposób wincentianie sytuują się w obliczu tego kryzysu?» (Sytuacja, która dotyka liczne rodziny w Hiszpanii i w innych krajach. Następstwa polityczne, socjalne, ekonomiczne, kulturalne i religijne tej sytuacji. Imigranci w sposob szczególny cierpią z powodu kryzysu.) Siostra Isabel OLAZAGOITIA, Siostra Miłosierdzia.

Uczestnicy napisali własne refleksje na bazie konferencji lub osobistej troski. Podczas dwóch ostatnich tygodni, każdy mógł się podzielić swoją refleksją.

Prosimy naszego Pana przez wstawiennictwo Świętego Wincentego i Świętej Ludwiki, aby nasza posługa osobom była użyteczna, miła i skuteczna. Niech będzie balsamem wzmacniającym, winem radości i nadziei dla naszych sióstr i braci ubogich, tak abyśmy powoli zbudowali nową cywilizację MIŁOŚCI.

Views: 3 696