Wizyta Bp. Ignacego Józefa III Younan – Syryjskokatolickiego Patriarchy Antiochii w Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika

patriarche2[Dom Macierzysty] Dnia 20 listopada 2014 r. o godz. 7.00, Syryjsko-katolicki Patriarcha Antiochii Bp Ignacy Józef III Younan przewodniczył Eucharystii dla Sióstr Domu Macierzystego w Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika przy ul. du Bac w Paryżu. Mszę św. koncelebrowali: kapłan, który przybył wraz z Ks. Biskupem oraz Ks. Bernard Schoepfer, Dyrektor Generalny Zgromadzenia.

W swojej homilii Patriarcha mówił o dramatycznej sytuacji w Iraku i Syrii, podkreślając, jak bardzo cierpią prześladowani, więzieni i zabijani chrześcijanie w całym regionie, a zwłaszcza na równinie Niniwy, w Mosulu i okolicznych miejscowościach. Z całego serca i wszystkich sił, bp Ignacy Józef zaprosił nas do nieustannej modlitwy o pokój, a także o to, aby w sercach wiernych jego Kościoła mieszkała niezłomna nadzieja i cierpliwość. 

Dalsze istnienie Kościołów chrześcijańskich na tych terenach jest poważnie zagrożone. Paradoksalnie: ich wyznawcy są prześladowani „w imię Boga”. Jednak wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, ale także inne grupy etniczne i religijne, cierpią i wolą ratować się ucieczką przed więzieniem i śmiercią, niż przejść na islam. W obozach po obu stronach granicy uchodźcy znajdują się w ogromnej potrzebie pomocy humanitarnej, socjalnej, finansowej i duszpasterskiej.

Podczas Eucharystii modliliśmy się także za wszystkich, którzy przychodzą z pomocą tym chrześcijanom, jak i za nasze Siostry misjonarki w krajach Bliskiego Wschodu.

patriarche1

Views: 5 772