Spotkanie powołaniowe dla dziewcząt – Hiszpania

voc_servicio_33[Prowincja Madryt Santa Luisa] W dniach od 8 do 15 lipca br. w “Residencia La Esperanza” odbyło się spotkanie powołaniowe dla dziewcząt, którego mottem były słowa: „Służyć, znaczy wprowadzać miłosierdzie w czyn”. Nie mogłyśmy bowiem zapomnieć, w trwającym Roku Jubileuszu Miłosierdzia ogłoszonym przez Papieża Franciszka, o temacie tak bardzo zakorzenionym w naszej duchowości Wincentyńskiej. Cele, jakie postawiłyśmy sobie, umożliwiając młodym kobietom przeżycie podobnego doświadczenia, były następujące:

  • Poznając niektóre dzieła Sióstr Miłosierdzia Prowincji Madryt Santa Luisa – zbliżyć się bardziej do odkrycia Miłosierdzia.
  • Doświadczyć rzeczywistości  miłosierdzia poprzez służbę Ubogim wraz z Siostrami Miłosierdzia.
  • Poznać lepiej powołanie Siostry Miłosierdzia.
  • Odkryć wartość wiary jako środka otwarcia się na poczucie sensu życia.
  • Pobyć razem i dzielić to samo doświadczenie z rówieśnikami.

Dziesięć dziewcząt uczestniczących w spotkaniu miało możliwość bliższego poznania służby Sióstr i bezpośredniego w niej uczestniczenia w Domu Rozalii Rendu oraz Kuchni dla Ubogich w Centrum Św. Wincentego a Paulo.

voc_servicio_11

Dzień rozpoczął się poranną modlitwą, która ukierunkowała kolejne jego wydarzenia. Wczesnym popołudniem dziewczęta podzieliły się najpierw tym, co przeżyły tego poranka w służbie, a następnie wysłuchały katechezy. Był to ważny moment nadania znaczenia doświadczeniu Wiary.

Następnie studiowaliśmy temat spotkania, słuchając świadectw Sióstr. S. Teodora, misjonarka z Madagaskaru, opowiedziała uczestniczkom o pracy Sióstr na rzecz trędowatych. S. Miriam, Dyrektor Casa de Belen, mówiła z kolei o posłudze wolontariuszy wśród chorych dzieci i organizowanych dla nich warsztatach rysunku.

Dzień zakończył się wieczorną modlitwą, połączoną z lekturą Ewangelii na następny dzień i wznoszeniem do Boga słów dziękczynienia. Pełne kultury momenty dialogu i bycia razem od samego początku spotkania pozwoliły dziewczętom pogłębić rzeczywistość ewangelicznych dróg miłosierdzia.

Oto niektóre wypowiedzi uczestniczek spotkania, poproszonych o jego ewaluację:

voc_servicio_22„To spotkanie obudziło we mnie dostrzeganie piękna w poświęceniu na służbę innym, poprzez prostotę, miłość i bliskość Boga.”
„Spotkanie przybliżyło mnie do Boga w zupełnie nowy sposób, pozwalając dotknąć Go w radości pomocy, wsparcia i serdeczności niesionych drugiemu człowiekowi”.
„Na modlitwie przemyślałam to, co wcześniej przeżyłam”.
„Na pierwszym miejscu dziękuję Siostrom, które umożliwiły każdej z nas przeżycie takiego spotkania i pozwoliły nam przyłączyć się do pełnionej przez siebie służby…”
„Wierzę, że spotkanie to pozwoli mi na wzrost mojej wiary i odnalezienie swego miejsca w życiu”.
„Poznałam trochę lepiej siebie”.
„Mogłam zobaczyć Oblicze Jezusa odbite w twarzach napotkanych dzieci”.
„Dziękuję za możliwość przeżycia tego niepowtarzalnego doświadczenia”.
„Spotkanie pomogło mi w zastanowieniu się nad sobą, aby spróbować czynić dobrze i pomagać ludziom w potrzebie”.
„Myślę, że dojrzałam jako osoba”.
„Pragnę zachować w sobie obraz dobroci, który dostrzegłam w Kościele”.

Siostry, które towarzyszyły młodym kobietom, wyznały: jesteśmy wdzięczne za możliwość zaangażowania się w tę posługę. Bez wątpienia umocniła nas ona w naszych własnych przekonaniach, pobudziła do czegoś zupełnie odmiennego od tego, co proponuje współczesne społeczeństwo oraz do wzrostu w wierności i poświęceniu.

Dziękujemy Siostrom z Domu Prowincjalnego oraz ze Wspólnot, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do zorganizowania spotkania. Dzięki Wam dziewczęta mogły doświadczyć jego radości.

 Siostry uczestniczki

voc_servicio_44

Views: 5 794