Droga ku godności

logo_enS. Catherine Prendergast, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

[ONZ-NGO] Sekretarz Generalny ONZ Ban-Ki Moon poprosi wkrótce o przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 17 celów – wizji lepszego świata, których osiągnięcie planuje się do roku 2030.  Jako członkinie Wspólnoty Zgromadzenia powinnyśmy zapytać siebie, w jaki sposób możemy przyczynić się do przyspieszenia procesu osiągnięcia tych Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zawarte zostały w dokumencie „Droga ku godności”.

  1. Objąć przynajmniej jeden z celów codzienną modlitwą
  2. Zapoznać się z celami, przeprowadzić na ich temat dyskusję raz w tygodniu lub raz w miesiącu lub podzielić się tym, czego dowiedziałyśmy się w mediach
  3. W każdym tygodniu uczynić coś, co przyczyniłoby się do promocji jednego z 17 celów
  4. Współpracować z innymi na tym polu
  5. Rozważyć możliwość podjęcia konkretnego działania (osobistego lub wspólnotowego), mającego wpływ na wprowadzenie któregoś z celów – wiele z nich bowiem polega na zmianie naszych zachowań np. odnośnie środowiska czy zdrowia
  6. Wyjść do tych, którzy są zapomniani i pozostawieni samym sobie – gdyż Cele Zrównoważonego Rozwoju pomyślane są po to, aby „nikt nie pozostał z tyłu”.

 Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 821