„Woda dla życia” Po Roku 2015

[ONZ-NGO] S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

W roku 2005, Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła Dekadę “Woda dla życia, 2005-2015.” Ocena Milenijnych Celów Rozwoju oraz obecne przygotowania do Rio+20 wyraźnie pokazały, że skoncentrowanie uwagi na wodę oraz higienę musi być nadal w centralnym miejscu jeśli chodzi o zapewnienie zrównoważonego rozwoju wszystkim ludziom. Zagadnienie to ma szansę stać się jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju, które skupią się na lokalnych, narodowych oraz międzynarodowych zasobach aby stworzyć „Przyszłość, jakiej chcemy”.

Woda jest niezbędna dla życia. Żadne stworzenie na ziemi nie może bez niej przetrwać. Warunkuje zdrowie oraz dobre samopoczucie człowieka, a także ochronę środowiska. Jednakże, cztery na dziesięć osób na świecie nie ma dostępu nawet do zwykłej latryny a blisko dwie osoby na dziesięć nie mają dostępu do czystej wody pitnej.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, z powodu brudnej wody lub niedostatecznej higieny każdego dnia umiera około 3.900 dzieci; choroby rozprzestrzeniane przez wodę oraz ludzkie odchody są drugim – po chorobach dróg oddechowych – głównym powodem śmierci dzieci na świecie. Brak wody, niska jej jakość oraz nieodpowiednia higiena negatywnie wpływają na zabezpieczanie jedzenia, wybory dotyczące źródeł utrzymania i możliwości kształcenia biednych rodzin na całym świecie.

Więcej na stronach:

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 287