Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, ONZ – Genewa

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Genewie:

[ONZ-NGO] Podczas obchodów tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, z inicjatywy stałej misji dyplomatycznej Stolicy Świętej przy ONZ, w Ekumenicznym Centrum Kościołów w Genewie odbyło się między-religijne nabożeństwo.

Przedstawiciele religii chrześcijańskich, jak również członkowie wspólnoty Żydowskiej, Muzułmańskiej i Buddyjskiej, zatrzymali się wspólnie nad przesłaniem Ojca św. Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 2013: „Błogosławieni pokój czyniący”. 

Do udziału w nabożeństwie zaproszone zostały delegacje wszystkich państw przy ONZ, a także członkowie katolickich organizacji pozarządowych oraz innych międzynarodowych organizacji.

Wśród komentarzy pojawiły się następujące punkty zbieżne:

1. Postrzeganie obecnej sytuacji światowej naznaczonej wojnami, przemocą i poniżeniem kobiety, uśmiercanie cywilów, uchodźcy, terroryzm, przemoc, kryzys finansowy i kapitalizm pozbawiony elementów regulacji, konkurencja o władzę i pragnienie zysku… Wszystko to stanowi teren podatny na zepchnięcie kwestii pokoju na drugi plan i gdzie narusza się ludzką godność.

2. Główną przeszkodą na drodze do pokoju jest ekstremizm, który przybiera różne formy: religijne, polityczne lub inne, i który prowadzi do popełniania przez jego zwolenników niedopuszczalnych czynów. Jest przez to szkodliwy dla ludzkości i zniekształca oblicze religii. Zostało to jednoznacznie uznane przez przedstawiciela Islamu. Zacytował on proroka Mahometa, który ostrzegał: „Ci, którzy przesadzają – giną. Strzeż się przesady w religii!”.

3. Pokój:

  • dotyczy godności osoby ludzkiej i wymaga całkowitego zaangażowania ludzkości
  • jest oparty na prawdzie, wolności, miłości i sprawiedliwości
  • jest naturalnym pragnieniem ludzkiej rodziny, celem i procesem, który należy niestrudzenie podtrzymywać.

Wszyscy przedstawiciele państw żarliwie pragną pokoju zadając pytanie: „Ale kiedy nastanie pokój?”

4. Kogo możemy nazwać „pokój czyniącym”?

  • …tych, którzy są w stanie poświęcić własne interesy dla większego dobra; w kontekście buddyjskim są nimi ci, którzy są na drodze do doskonałości; „Rzeczywistość pokoju musi zacząć się w umyśle każdego człowieka. Medytacja to proces, w którym umysł jest uprawiany niczym gleba, na której   rosną dobre uczynki. Szeroko otwarty umysł może budować relacje z innymi z dużą dozą empatii.”
  • Czy są nimi ludzie cisi, którzy starają się żyć w pokoju, czy są nimi raczej dążący bezpośrednio do pokoju? Są to ci, którzy promują pojednanie między narodami. Pokój jest celem zarówno kobiet i mężczyzn; jest on nieustannym zadaniem, nad którym trzeba pracować przez całe życie. Według rabina Jehoszua ben Lewiego, pokój jest „zaczynem ciasta… wiecznym motorem ludzkiego przeznaczenia.” Z kolei św. Serafin z Sarowa doradza:  „zdobądź jako pierwszy wewnętrzny pokój,  a wielu znajdzie odpoczynek w tobie”.

Podsumowując, było budującym usłyszeć przedstawicieli Kościołów odwołujących się do Starego i Nowego Testamentu i komentujących słowa papieża Benedykta XVI w świetle ich własnej religii. Wszyscy oni wyrazili pragnienie milionów wiernych, którzy rzeczywiście dążą do pokoju.

Celebrację kontynuowano w formie spotkania, co pozwoliło nam na wymianę informacji o naszych przekonaniach i zaangażowaniach. Tego typu spotkania są ważne, aby wzmocnić współpracę, wzajemne zaufanie i poczucie solidarności w budowaniu pokoju.

Genewa, 26 stycznia 2013 r.

S. Monique Javouhey

   

 Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

 

Views: 4 348