KIM JESTEŚMY

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo,
Służebnic Ubogich,
założone przez św. Wincentego a Paulo
i św. Ludwikę de Marillac,
jest wspólnotą międzynarodową.

Jesteśmy powołane, by w duchu pokory, prostoty i miłości służyć Jezusowi Chrystusowi w ubogich i marginalizowanych. Przynaglane miłością Chrystusa i umacniane głębokim życiem modlitwy, żyjemy we wspólnocie, wspierając jedna drugą we wspólnej misji służenia. Pełniona przez nas służba odnosi się do całej osoby, w jej wymiarze ludzkim i duchowym.

Uznane przez Kościół jako Stowarzyszenie Życia Apostolskiego, Zgromadzenie jest obecne w 93 krajach świata, na pięciu kontynentach.

Służymy w miejscach, w których priorytetem jest podejmowanie działań na płaszczyźnie socjalnej: w szpitalach, domach dziecka, szkołach, schroniskach dla bezdomnych, domach opieki dla niepełnosprawnych, centrach dla uzależnionych oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba i gdzie możemy nieść pomoc i wsparcie. Pragniemy być dyspozycyjne w służbie, na miarę naszych sił i możliwości, we współpracy z innymi komórkami żywego organizmu Kościoła, a także z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami.