Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

„Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców” to temat tegorocznego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który miał miejsce 14 stycznia 2018 r. Temat został wybrany przez Papieża Franciszka, który stwierdził, że „mamy doskonałą okazję do zaprezentowania i wspierania konkretnych działań w zakresie przyjmowania, chronienia, promocji i integracji.”

Czyż świadoma znaczenia tego dnia i jego ścisłego związku z jednym z wezwań naszego ostatniego Dokumentu Międzykonwentowego, każda Siostra Miłosierdzia nie powinna podjąć jakiegoś konkretnego działania, by ująć ciężaru życia tym, którzy doświadczają ubóstwa, sytuacji konfliktu, przemocy i braku poczucia bezpieczeństwa?

Tekst Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy na stronie Watykanu:  kliknij tutaj

Views: 5 561