Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, 19 sierpnia 2016

UN flag 320[ONZ Genewa] Tegoroczny Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej skoncentrowany był na ważności roli, jaką odgrywa młodzież. Ostatni Światowy Szczyt Humanitarny w Istambule, w maju 2016 r., pokazał bowiem efektywność działań ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy czują się zachęcani do bycia “przewodnikami” życia w swoich lokalnych wspólnotach. Poniżej zamieszczamy refleksje kilku młodych uczestników pierwszej części spotkania.

160924 UN 2

∞ Azor, młoda lekarka z Arabii Saudyjskiej, poleciała do Grecji, by znaleźć tam pracę. Gdy wysiadała z samolotu, jako władająca językiem arabskim została poproszona o radiowe pokierowanie łodzią, która płynęła w złym kierunku. Tamtego dnia, dzięki jej słowom, zostało uratowanych 65 uchodźców.

∞ Marie, studentka z Valais w Szwecji, w wieku 19 lat wyjechała do Rumunii z organizacją „Point Cœur”, by dzielić swoje życie z mieszkającymi w skrajnej nędzy w tamtejszych „slumsach”. Potem udała się do Libanu i do Iraku. Pewnego wieczora, po długim dniu rozdawania żywności, została zaskoczona przez małą dziewczynkę, która stała przy niej do samego końca, a następnie chwyciła jej rękę i tak przez parę minut pozostała bez ruchu. Marie odkryła wówczas, że ważne jest rozdawanie i dzielenie się, ale jeszcze ważniejsze jest dawanie siebie samego.

∞ Nan Buzard z Rady Organizacji Wolontariackich, wspiera działania w Istambule, aby angażować i chronić młodych, gdyż nie są objęci wystarczającą ochroną.

∞ Kerstin Magdalena z Polski pracowała dla Międzynarodowego Czerwonego Krzyża już w kilku krajach. Odkryła ważną rolę, jaką odgrywa młodzież w przedsięwzięciach humanitarnych, które z kolei kształtują wyznawane przez nich wartości. Wierzy, że młodzi ludzie są gotowi i hojni, by działać.

∞ George du Pérou, pracował na uniwersytecie, lecz szukał sposobów pomagania innym. Wstąpił więc do ochotniczej straży pożarnej. W 2007 roku, po trzęsieniu ziemi na Haiti, które pociągnęło za sobą tak wiele ofiar i rannych, wziął udział w akcji ratunkowej. Wspólna praca ze strażakami z całego świata na rzecz całkowicie obcych im ludzi zainspirowała go do zrobienia jeszcze więcej i upewniła o „powołaniu” do bycia zawodowym strażakiem.

∞  … I wreszcie Filippo Grandi, nowy Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców oraz Stefan de Mitsura, specjalny wysłannik ONZ w Syrii, dzielą się swoimi świadectwami. Oboje byli młodymi wolontariuszami, a ich pierwsze doświadczenia ukierunkowały ich zaangażowanie w ONZ.

Po spotkaniu, które zebrało około tysiąca uczestników, chwilą ciszy uczczono pamięć wolontariuszy, którzy zginęli w ostatnim czasie, pełniąc różnego rodzaju posługi.

Genewa, 3 września 2016 r.
S. Monique Javouhey SM

160924 UN 1

 Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 5 602