Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej – 19 sierpnia 2015 r.

world_humanitarian_day_2015_[ONZ-Organizacje Pozarządowe] Podczas obchodów Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej miało miejsce wręczenie Nagrody im. «Vieira de Mello». Sergio de Mello był Specjalnym Wysłannikiem Sekretarza Generalnego ONZ dla Iraku; został zabity wraz z 21 ofiarami w zamachu bombowym na siedzibę ONZ w Bagdadzie w 2003 r.

W roku 2015 Nagroda ta została przyznana trzem czołowym duchownym z Republiki Środkowoafrykańskiej: katolickiemu Arcybiskupowi Dieudonné Nzapalainga – Metropolicie Bangi, Imamowi Oumar Kobine Layama – przełożonemu Rady Islamskiej Republiki Środkowoafrykańskiej oraz Pastorowi Guerekoyame-Gibanfou – prezesowi Aliansu Ewangelicznego Republiki Środkowoafrykańskiej. Podczas największego nasilenia walk pomiędzy mieszkańcami kraju, Abp Nzapalainga przyjął na terenie swojej Misji wszystkich, którzy szukali schronienia i żywności. Idąc za jego przykładem, otwarły się dla ludności także inne kościoły oraz meczety.

journéehumanitaireNastępnie duchowni ci połączyli swe wysiłki w celu promowania dialogu na rzecz pokoju i pojednania, by wprowadzić pokojowe relacje między mieszkańcami Republiki Środkowej Afryki. Wspólnie, « biorąc do ręki kij pasterski » udali się, aby spotykać się z ludźmi we wszystkich regionach kraju, niosąc spokój i nadzieję wszystkim jego mieszkańcom.

Dzięki CARITAS mieliśmy kilka razy okazję, by spotkać się z nimi wraz z grupą zrzeszającą przedstawicieli katolickich organizacji pozarządowych, których członkowie działają na terenie Republiki Środkowej Afryki oraz w Centrum Ekumenicznym.

Genewa, 15 września 2015

Siostra Monique Javouhey

 Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 5 559