„Jesteście Bożym teraz” – 34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie

[Prowincja Warszawska] » Nie jesteście przyszłością, nie tkwicie w “międzyczasie”, lecz jesteście Bożym “teraz”  – powiedział papież Franciszek podczas Mszy Świętej posłania 34. Światowego Dnia Młodzieży, sprawowanej 27 stycznia na polu Jana Pawła II w Metro Park w Mieście Panama. «

W dniach 18-29 stycznia 2019 roku trwało pielgrzymowanie delegacji Rodziny Wincentyńskiej reprezentującej Polskę na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Udział wzięli: ks. Maciej Musielak CM – Dyrektor WMM, Joanna Kielmas – przedstawicielka WMM, Kinga Zakrzewska- przewodnicząca Młodzieży Misjonarskiej, Artur Sobolewski – sympatyk WMM i s. Elżbieta Piętka – koordynatorka WMM Prowincji Warszawskiej.   

Pierwszym etapem spotkania było miejsce posługi Sióstr Miłosierdzia – San Jose’de Malambo. Podczas Eucharystii w czasie spotkania Rodziny Wincentyńskiej w procesji z darami został niesiony Cudowny Medal, którego rewersem stał się portret Ubogiego. Był to wyraz radości wspólnoty młodych Wincentian z tak wielu kontynentów pociągniętych świadectwem miłości Św. Wincentego, dostrzegających Chrystusa w każdym człowieku, zwłaszcza w Ubogim.

Refleksje, które podejmowaliśmy skupiały się wokół trzech tematów:- radość bycia Wincentianinem; – radość głoszenia Ewangelii; – Maryja Matka Ubogich w oparciu o wybrane fragmenty Ewangelii.

Wspólna modlitwa, spotkania w grupach i indywidualne rozmowy, pomimo barier językowych, dają nową siłę i rodzą pełne nadziei spojrzenie na naszą różnorodną posługę w duchu wincentyńskim. Wielkim atutem była obecność naszego Ojca Generała Tomasza Mavriča i jego dyspozycyjność praktycznie w każdym czasie, by porozmawiać, nagrać przesłanie, zainteresować się drugim człowiekiem pojawiającym się obok.

W poniedziałek 21 stycznia zagościliśmy w centrum miasta, by włączyć się w przeżywanie spotkań zorganizowanych przy Parafiach oraz na Kampusie Miłosierdzia z możliwością modlitwy przy znakach ŚDM.  Była wydzielona strefa powołaniowa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ogromne wrażenie robiły konfesjonały w barwach Światowych Dni wykonane przez więźniów. Oficjalna ceremonia rozpoczęcia Mszą Świętą pod przewodnictwem arcybiskupa Panamy spotęgowała radość oczekiwania na spotkanie z Ojcem Świętym. Dobrze jest poczuć moc i entuzjazm potężnej fali ludzi młodych. Jest to najpiękniejsze świadectwo i wyznanie wiary, słowa wówczas stają się zbędne.  Nasz strój zewnętrzny, sutanna, habit, flaga, emblemat z Medalikiem również były niemym głoszeniem Ewangelii. Wiele osób pytało o Zgromadzenie. Miło było, gdy większość mogła usłyszeć o Świętym Wincentym a Paulo. Przy tej okazji wręczaliśmy medaliki, które wszyscy z czułością i wdzięcznością przyjmowali.

Radością też był przejeżdżający obok nas papież Franciszek udzielając nam błogosławieństwa zanim dotarliśmy na ceremonię powitania. Było to jedno wielkie święto młodych, zgromadzonych w Imię Jezusa u boku Jego Matki w pięknej figurze Maryi, opiekunki Panamy. Trudno opisać bogate i jakże różnorodne doświadczenia.

Najbardziej zapadły w mojej pamięci słowa Papieża, które przyjęłam jako motto: » jesteście Bożym “teraz”«. Na nowo ucieszyłam się powołaniem Siostry Miłosierdzia, by bardziej świadomie czynić dar z siebie, by ,,miłość była w mojej codzienności twórcza, aż do nieskończoności”, wszak podkreślił Papież, iż »Dla Jezusa nie ma “w międzyczasie”, ale jest miłość miłosierdzia, która chce przeniknąć do serca i je zdobyć. On chce być naszym skarbem, ponieważ Jezus nie jest “międzyczasem” w życiu lub przemijającą chwilową modą, jest miłością daru z siebie, która zaprasza, by dawać siebie.(…)Ewangelia powinna w życiu każdego chrześcijanina wyrażać się w konkretnej miłości daru z siebie, na wzór Maryi, która powiedziała: ” Niech mi się stanie” «.

W rozważaniu podczas Drogi Krzyżowej Papież Franciszek zachęcał, byśmy ,,kontemplowali Maryję, kobietę silną. Od niej chcemy nauczyć się trwać stojąc pod krzyżem. Potrafiła towarzyszyć cierpieniu swego Syna, wspierać Go swym spojrzeniem i chronić swym Sercem. Jest Ona wielką opiekunką nadziei.” Od Niej nauczmy się jak nie tracić ducha i zaczynać od nowa w sytuacjach, w których wydaje się, że wszystko jest stracone”.

Reasumując przesłanie do młodych zakończę odpowiedzią na postawione przez Ojca Świętego pytanie – tak, chcę być “osobą wpływową” w stylu Maryi, która odważyła się powiedzieć “niech mi się stanie”. Wszak ,,tylko miłość czyni nas bardziej ludzkimi, pełniejszymi”.

Niech dobry Bóg będzie uwielbiony za dar naszej Niepokalanej, za Jej opiekę i dobro,  które dokonuje się przez Jej Matczyne serce, za dar naszej Rodziny Wincentyńskiej, za każdego “WINCENTIANINA” z którym było nam dane się spotkać.

Views: 3 115