Międzyprowincjalne Spotkanie Młodych Sióstr – piękne doświadczenie “Rekonfiguracji w Formacji”

Young Siters 23[Prowincje: Cali – San Vicente, Ekwador, Bogotá Venezuela – La Milagrosa] W dniach od 18 czerwca do 16 lipca br. w Domu Matki Bożej od Cudownego Medalika w Cauca Vally, dwanaście Sióstr na etapie formacji początkowej odbywało swoje miesięczne przygotowanie do złożenia Ślubów. W naszym pielgrzymkowym plecaku zabrałyśmy ze sobą pragnienie nieustannego pogłębiania doktryny Kościoła i dziedzictwa naszych Świętych Założycieli. Nasza Matka, Maryja od Cudownego Medalika, przyjęła nas w swoim domu, w którym oczekiwało na nas radosne przyjęcie. Dobry początek!

Spotkałyśmy się z Ks. Diego Luis Vázquez, Dyrektorem Prowincjalnym, który mówił nam o rzeczywistości sumienia, głosu Boga przemawiającego we wnętrzu każdego człowieka, poprzez który Bóg dopomaga nam w odnajdywaniu przestrzeni potrzebnej do osobistego i wspólnotowego wzrostu.

Kolejnym etapem danego nam czasu łaski były rekolekcje roczne, głoszone przez Ks. Leandro Grove, który zaprosił nas do bycia “Miłosiernymi, jak Ojciec”, aby nasze serce było pełne miłosierdzia, zgodnie z wezwaniem Papieża Franciszka.

Young Sisters 21

Siostra Gloria Cecilia Salazar, Radna Prowincjalna, była dla nas wsparciem w pewnym stawianiu kroków na następnym odcinku drogi nazwanym: „Duch Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia”. Zostałyśmy zaproszone do rewizji życia, ewaluacji i pogłębienia naszej duchowości: oddane Bogu, aby kochać naszego Pana Jezusa Chrystusa i służyć Mu co do ciała i co do duszy w osobie Ubogich. Dziękowałyśmy Bogu za przypomnienie nam tej swoistej „Księgi Rodzaju” każdej Szarytki. Z kolei Siostra Lilia García pomogła nam w pogłębieniu tematu: „Śluby Siostry Miłosierdzia” jako oddania Bogu na całe życie wraz ze zrozumieniem sensu corocznej Renowacji.

„Zakochać się w Jezusie”. Wychodząc od własnego doświadczenia, Ks. Ramiro Quintero zaprosił nas do obrania opcji preferencyjnej na rzecz maluczkich w Królestwie Bożym oraz do życia Eucharystią Jezusa jako jedyną drogą prowadzącą nas do Ojca.

Young Sisters 22

Spotkałyśmy się Najświętszą Maryją Panną od Cudownego Medalika w Jej Sanktuarium i dołączyłyśmy do pielgrzymów, którzy w każdy worek przybywają tutaj do Jej stóp, a Ona ich przyjmuje z otwartymi ramionami. Dziękujemy, Matko, za możliwość udziału w nieustającej nowennie ku Twojej czci.

Spotkanie zakończył cudowny spacer po parku i wspólna kawa, a potem „zielona noc”. Pożegnałyśmy się po miesiącu przeżytym w atmosferze wielkiego braterstwa! Dziękujemy Siostrze Glorii Marii Aguirre i jej Radzie, Siostrze Offir i wszystkim Siostrom z Domu Prowincjalnego oraz z całej Prowincji San Vicente Cali.

(tekst zaczerpnięty z kroniki przedstawionej przez Młode Siostry ich Radom Prowincjalnym)

Views: 6 284