Sesja Juniorystek

[Polska: Kraków] W dniach od 16 do 21 sierpnia 2012 r. w Krakowie (Polska), w Domu Prowincjalnym Krakowskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia miała miejsce Międzyprowincjalna Sesja Formacyjna dla Sióstr Młodych przed pierwszymi Ślubami Świętymi. W sesji wzięło udział 25 Sióstr z trzech Polskich Prowincji Sióstr Miłosierdzia: Chełmińsko – Poznańskiej, Krakowskiej i Warszawskiej.

Temat Sesji: „Siostra Miłosierdzia świadkiem wiary”,  był  ujęty i realizowany  w trzech aspektach: ludzkim, chrześcijańskim i wincentyńskim. Tematy odnoszące się do poszczególnych aspektów sformułowane zostały następująco:

  • Być człowiekiem – kobietą w XXI wieku
  • Dojrzały obraz Boga i kultu, dojrzały obraz Kościoła i powołania
  • Siostra Miłosierdzia narzędzie Bożej miłości – „służcie Panu z weselem …”
  • „Moje serce jest gotowe Boże…”

Przewidziany był także dzień skupienia, przeżywany w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Siostry miały także okazję pielgrzymować do katedry Wawelskiej, odwiedzić Dom Prowincjalny Księży Misjonarzy, odbyć spacer po Krakowie z przewodnikiem. Przejście Sióstr ulicami Krakowa było prawdziwą ewangelizacją – „głoszeniem kazania”. Pod koniec sesji Siostry dokonały jej ewaluacji.

     
Views: 5 456