loader image

España

„Zdejmij buty, to jest ziemia święta.”

„Zdejmij buty, to jest ziemia święta.”

Te słowa wyznaczają naszą misję w Marrakeszu. Zdejmij buty, idź ostrożnie w kierunku bliźniego. Spotykamy ludzi, którzy stracili nie tylko dom, ale także dzieci, rodziców… to święta ziemia, ponieważ tam jest Pan. Musimy wchodzić cicho, stopniowo, bez naciskania i...

Ekonomia w służbie charyzmatu i misji

Ekonomia w służbie charyzmatu i misji

Tylko wtedy, gdy będziemy mieć otwarte oczy, będziemy w stanie rozpoznać miejsca, w których ucisza się najsłabszych i „gasi” życie. To właśnie tam będziemy mogły odkryć Boga obecnego w Siostrach Miłosierdzia, które są zawsze uważne na swoich bliźnich i na to, co je...

Nowe horyzonty

Nowe horyzonty

W dniach od 31 października do 3 listopada 2022 roku w pięknym mieście Sewilli odbyło się 11 spotkanie Rad 4 Prowincji Hiszpańskich. Zostaliśmy tam przyjęci przez Siostry z Prowincji España Sur. Spotkanie rozpoczęło się celebracją Eucharystii w Bazylice Macarena,...

Wiadomości z Hiszpanii

Wiadomości z Hiszpanii

Kiedy wszyscy czekaliśmy, że nasze życie zacznie się „normalizować”, straszna wojna rozpoczęła się na Ukrainie, zwiększająca liczbę ludzi, którzy są ofiarami niesprawiedliwości na świecie, a w konsekwencji mnożąc ich ból i bezsilność. Wiemy, że odpowiadającym temu...

Pierwszy rok w Międzyprowincjonalnym Projekcie w Melilli

Pierwszy rok w Międzyprowincjonalnym Projekcie w Melilli

W odpowiedzi na wezwanie Papieża, by „być Wspólnotą w drodze”, Prowincje Sióstr Miłosierdzia Hiszpanii udały się do Melilli w Hiszpanii, aby utworzyć międzyprowincjalne duszpasterstwo, które działałoby na rzecz złagodzenia trudnej sytuacji dzieci imigrantów...

Międzyprowincjalne spotkanie Sióstr formacji początkowej w Hiszpanii

Międzyprowincjalne spotkanie Sióstr formacji początkowej w Hiszpanii

W dniach 28 listopada - 1 grudnia odbyło się spotkanie formacyjne w Los Almendros (Madryt). Dołączyły do nas Lola Arrieta i Cova Orejas, Siostry Karmelitanki z Vedruny, które uczestniczą w znanym Projekcie Towarzyszenia „Ruaj”. Były odpowiedzialne za przedstawienie...

Nuestra newsletter