Dokumenty prawne

[2021-2027] Bramy do przejścia…

Bramy do przejścia… Klucze do ich otwarcia… Konkretne ukierunkowania… Dokument Międzykonwentowy 2021-2027 25 marca 2022 Drogie Siostry, Duch Święty udzielił swojego tchnienia podczas Konwentu Generalnego i będzie zawsze go udzielał, gdy tylko nasze serca będą otwarte...

POL 2015-2021 Odwaga Milosierdzia

Odwaga Miłosierdzia dla nowego zapału misyjnego ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO A PAULO 27 września 2015 2 Drogie Siostry, Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech zawsze będzie z nami! W Uroczystość świętego Wincentego z radością przedstawiam...

POL 2009-2015 Pozwolmy by przemienial

Dokument Międzykonwentowy 2009 – 2015 POZWÓLMY, BY PRZEMIENIAŁ NAS DUCH ŚWIĘTY ŹRÓDŁO PROROCTWA I NADZIEI ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO A PAULO 18 lipca 2009 r. Drogie Siostry, Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zawsze z nami!...

POL 2003-2009 Linie dzialania

ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO A PAULO Linie Działania Czas między Konwentami : 2003 – 2009 Miłość do Jezusa Chrystusa każe nam iść do Ubogich z odwagą, współczuciem, pomysłowością. Styczeń 2004 Najdroższe Siostry, Łaska Naszego Pana Jezusa...

POL Konstytucje 2004 tekst

Konstytucje Początki Zgromadzenia Pieczęć świętej Ludwiki Pieczęć Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przedstawia płonące serce, na tle którego widnieje postać Jezusa ukrzyżowanego. Wokół napis będący hasłem Zgromadzenia: Miłość Jezusa ukrzyżowanego przynagla nas. Miłość...

POL Konstytucje 2004 List prezentacja

1 maja 2004 r. Do Sióstr Miłosierdzia na całym świecie Drogie Siostry, Łaska Pana Naszego niech zawsze będzie z Wami! Z wielką radością pragniemy zaprezentować nowe Konstytucje, opracowane po długim procesie konsultacji na Konwencie Generalnym w maju – czerwcu 2003...

POL Konstytucje 2004 Dekret Index

KONGREGACJA INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO Prot. n. P 2 – 1/2004 D E K R E T Siostry Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, w czasie Konwentu Generalnego w maju-czerwcu 2003 r., przyjęły większością 2/3 głosów poprawiony tekst...

POL Konstytucje 2004 Leksyka

LEKSYKA AKT PRAWNY Akt spełniony legalnie, któremu prawo przyznaje określone skutki prawne. ALIENACJA W znaczeniu dosłownym, alienacja jest zrzeczeniem się własności lub praw poprzez sprzedaż albo darowiznę. W szerszym znaczeniu, jak rozumiane jest w prawie...

Nuestra newsletter