loader image

Duszpasterstwo

Idźcie na cały świat i głoście Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu..

(Mk 16, 15)

Udostępnianie
Miłość Boża

Św. Ludwika de Marillac mówił, że Siostry Miłosierdzia są córkami Kościoła, dlatego muszą żyć i postępować jak córki tej Matki. Od początku jedną z trosk naszej Założycielki była chrześcijańska formacja młodzieży.

Nauczyła Siostry organizować w parafiach grupy dziewcząt i młodych kobiet, by uczyć je katechizmu. Św. Wincenty był również bardzo uważny na potrzeby lokalnego Kościoła i często wysyłał swoje córki do pomocy w parafiach.

Idąc śladami swoich Założycieli, Stowarzyszenie współpracuje z Kościołem w jego specyficznej misji głoszenia Ewangelii i w nauczaniu katechetycznym. Jezus, Adorator Ojca, Sługa Jego planu miłości, Ewangelizator ubogich jest centrum i punktem odniesienia dla naszej posługi duszpasterskiej.

Aby realizować tę misję służymy w:

  • Parafie, w tym: katecheza, inicjacja chrześcijańska i programy przygotowania dorosłych, przygotowanie do sakramentów, liturgia, towarzyszenie rodzinom w czasie żałoby, koordynacja lub wsparcie w parafiach, które nie mają kapłana-rezydenta, wizyty domowe, zwłaszcza u osób obłożnie chorych.
  • Odwiedzanie chorych w szpitalach i osób starszych w domach opieki
  • Duszpasterstwo szkolne i młodzieżowe w różnych sytuacjach
  • Towarzyszenie osobom znajdującym się „na marginesie” społeczeństwa, w więzieniach, w społecznościach cygańskich i przejściowych, migrantom z Czwartego Świata oraz tym, którzy są ofiarami nadużyć ze strony turystyki
  • Towarzyszenie duchowe różnym grupom i ruchom w Kościele, w tym grupom Rodziny Wincentyńskiej (AIC, Konferencje św. Wincentego a Paulo, Wincentyńska Młodzież Maryjna itp.)

Konkretnie

Dziś służymy

Dzieci

Bezdomność

Rola kobiet

Chory

Duszpasterstwo

Seniorzy

Migranci i uchodźcy

Więźniowie wolności

Osoby niepełnosprawne

Osoby uzależnione

Edukacja i młodzież