loader image

Osoby niepełnosprawne

[Jezus] rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku! (…) Wyciągnij rękę!” Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. 

(Mk 3, 3-5)

Wspólne pokonywanie barier

Ludzie cierpiący z powodu ślepoty, głuchoty, paraliżu… byli zawsze bardzo bliscy Jezusowi. Przyjmował ich z miłością, pragnąc, aby sami zdali sobie sprawę ze swej godności, a także by inni szanowali ich jako umiłowane dzieci Boże.

Powołane do służenia Ubogim, Siostry Miłosierdzia są świadome, że ludzie niepełnosprawni potrzebują szczególnej uwagi i troski. Mają nadzieję, że ich miłość pomoże tym osobom żyć w pełni.

Na wszystkich kontynentach pierwszeństwo przyznaje się:

  • osobom z ograniczoną zdolnością przyswajania wiedzy
  • osobom z wadami słuchu
  • dzieciom i dorosłym niedowidzącym lub niewidomym
  • rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie

Konkretnie

Dzisiaj służymy w następujący sposób

Dzieci

Bezdomność

Promocja kobiet

Sick

Duszpasterstwo

Osoby uzależnione

Migranci i uchodźcy

Więźniowie wolności

Osoby niepełnosprawne

Osoby uzależnione

Migranci i uchodźcy

Więźniowie wolności