loader image

Nasza duchowość

Jesteśmy służebnicami Ubogich

Podążając za Jezusem Chrystusem Sługą, jesteśmy całkowicie oddane Bogu, we Wspólnocie, dla służenia osobom ubogim. Na tej drodze Maryja jest naszą gwiazdą przewodnią.

Z pokorą, prostotą, współczuciem

Kontemplujemy Jezusa Chrystusa, źródło i wzór wszelkiej miłości, aby być świadkami Jego miłości wobec Ubogich.

Nasze życie wiary karmi się modlitwą, liturgią, sakramentami – zwłaszcza Eucharystią – słuchaniem Słowa Bożego, nauczaniem Kościoła i dziedzictwem wincentyńskim. W modlitwie niesiemy cierpienia, zmagania, nadzieje i radości ludzi, których spotykamy.

Chrystus jest źródłem naszej miłości, płomieniem, który rozpala nasze działanie i przynagla, byśmy docierały do naszych braci i sióstr potrzebujących i nieszczęśliwych. On jest Skarbem, który nadaje sens naszemu życiu, siłą, która ożywia nasze projekty.

Żyjemy we wspólnocie

Dzień po dniu, budujemy wspólnotę poprzez dar z siebie, słuchanie i dialog. Nawzajem pomagamy sobie podążać ku Panu, okazując szacunek, życzliwość i uwagę wszystkim ludziom, a zwłaszcza tym, którzy doświadczają wykluczenia i niepewności jutra, służąc im ze współczuciem jak siostrom lub braciom.

Niosąc radość i nadzieję, oddajemy się całkowicie Bogu, służąc cierpiącym. Staramy się objawiać miłość Boga wszystkim, szczególnie tym, których godność jest naruszana. Razem z nimi szukamy ziaren nadziei w naszym życiu i w naszym świecie.

Nasi Założyciele wpoili nam miłość i naśladowanie Najświętszej Dziewicy. Zachęcają, by kontemplować w Niej:

Niepokalaną, otwartą na Ducha Świętego

Służebnicę pokorną i wierną

Matkę Boga, Matkę Miłosierdzia i Nadzieję maluczkich.

Dowiedz się więcej

Kim jesteśmy

Służebnice ubogich, które żyją we wspólnocie

 

Historia

Zgromadzenie narodziło się niepostrzeżenie, w sposób w jaki dokonują się dzieła Boże

 

Obecność

Gdziekolwiek życiu odmawia się godności

Źródła inspiracji

Święci i błogosławieni Rodziny Wincentyńskiej