loader image

ŚWIATŁO PIĘĆDZIESIĄTNICY: 400 lat światła dla Zgromadzenia i świata

6 czerwca, 2023

Dnia 4 czerwca 1623 roku, w dzień Zesłania Ducha Świętego, Ludwika de Marillac, dręczona przez długi czas wątpliwościami i bólami, weszła do kościoła Saint Nicolas-des-Champs w Paryżu. Jako młoda żona z dzieckiem i chorym mężem modliła się o swoją przyszłość. Wydarzyło się tam coś niezwykłego! Nagle ogarnęło ją światło, które na zawsze odmieniło jej życie. Zrozumiała, że Pan ma dla niej plan.

Ludwika zapisała swoje doświadczenie na kartce papieru, którą złożyła, aby ją zachować i zabrać ze sobą. Nazwała ją „Lumière”: „W Święto Zesłania Ducha Świętego… mój umysł został natychmiast uwolniony od wszelkich wątpliwości…”.

Światło Zesłania Ducha Świętego naznaczyło nie tylko życie Ludwiki, ale także życie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Dziesięć lat przed jego założeniem, św. Ludwika zrozumiała, jakie będą cechy tej nowej wspólnoty: Oddane Bogu, we Wspólnocie, w służbie Ubogim… wychodząc i powracając. Można powiedzieć, że dzień Pięćdziesiątnicy 1623 roku był dniem narodzin Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Tam, w kościele Saint Nicolas-des-Champs, 4 czerwca 1623 r., były tysiące Sióstr Miłosierdzia, które dzięki temu Światłu przyniosły światu miłosierdzie Chrystusa; byłyśmy tam tego dnia.

400 LAT OD TAMTEGO CZASU

Papier, na którym św. Ludwika zapisała swoje doświadczenie, przez wiele lat znajdował się w archiwum Zgromadzenia Misji, przy ul. du Sèvres w Paryżu. W tym roku przypada 400. rocznica „Światła Pięćdziesiątnicy”. Z tej okazji Przełożona Generalna, Siostra Françoise PETIT, ogłosiła Rok Jubileuszowy, który rozpoczął się 3 i 4 czerwca.

Jeśli ta wiadomość napełniła nasze serca radością, nikt z nas nie spodziewał się czegoś więcej: niespodzianki od Przełożonego Generalnego Ojca Tomaža Mavriča! W liście okólnym wysłanym do wszystkich Sióstr Miłosierdzia napisał, że 400. rocznica jest wspaniałą okazją, „aby umieścić pisemną inspirację Ludwiki de Marillac z powrotem na swoim miejscu, w Waszym Domu, Siostry Miłosierdzia”. W dniach 3 i 4 czerwca 2023 r., wraz z otwarciem Roku Jubileuszowego, cenna relikwia „powróciła do Domu”. Kilka momentów charakteryzowało te dni naznaczone refleksją, modlitwą, dziękczynieniem i uwielbieniem: chwila modlitwy w kościele św. Wincentego przy ul. de Sèvres, procesja prowadzona przez Ojca Tomaža z jego Radą i kilkoma Lazarystami na ul. du Bac, która w widoczny sposób wyrażała „pójście w kierunku”, śladami i sercem, oraz przekazanie relikwii.

Z wielkim wzruszeniem widzieliśmy, jak Ojciec Tomaž wszedł do alei z Lumière, który umieścił u stóp figury św. Ludwiki, a następnie przekazał Siostrze Françoise Petit. Pieśń: Jubilate Deo omnis terra towarzyszyła tej chwili powitania. Przekazanie Lumière z rąk Przełożonego Generalnego do rąk Przełożonej Generalnej było wizualną manifestacją istniejącej ciągłości komunii między dwiema rodzinami założonymi przez św. Wincentego i św. Ludwikę. Radość, wdzięczność i kilka łez wzruszenia pojawiło się na twarzach Sióstr, gdy niczego nie spodziewający się pielgrzymi wyrazili zaskoczenie. Parafianie z parafii pod wezwaniem Świętej Ludwiki de Marillac w Drancy, w towarzystwie swojego proboszcza, również wzięli czynny udział w uroczystości.

Dźwięk skrzypiec, który nadał niebiański charakter procesji, towarzyszył wszystkim Siostrom, które podążając za Siostrą Françoise i Ojcem Tomažem, ofiarowały świece przed relikwią Lumière i portretem św. Ludwiki umieszczonym u stóp ołtarza. Podczas wieczornego czuwania intensywnej modlitwy wokół tej relikwii doświadczyliśmy jedności Zgromadzenia, gdy pieśń Lumière of Pentecost była śpiewana w kilku językach. Siostry Miłosierdzia z pięciu kontynentów również zgromadziły się na modlitwie, wzywając Ducha Świętego, aby napełnił nasze serca i uzdolnił nas, tak jak św. Ludwikę, do wypełniania woli Ojca i życia śmiałością miłosierdzia dzisiaj i wszędzie.

Pod koniec czuwania, w wieczornej ciszy, gdy rozbrzmiewały tylko nuty skrzypiec, nie było już miejsca na słowa i myśli, tylko kontemplacja i pieśń uwielbienia płynąca z naszych serc.

Dnia 4 czerwca 2023 r., w rocznicę Lumière, celebracja Eucharystyczna pod przewodnictwem Ojca Tomaža zgromadziła nas wokół ołtarza w kościele Saint Nicolas-des-Champs. Rozpoczął się Rok Jubileuszowy, rok łaski dla całego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Skierowałyśmy nasze „dziękczynienie” do św. Ludwiki za to, że przyjęła to Światło, nawet jeśli go nie rozumiała, i prosiłyśmy ją, aby spojrzała na nas z góry i zapewniła wierność naszemu powołaniu, aby Ubodzy, którzy spotykają nas poprzez naszą służbę i obecność, mogło również śpiewać: „Jubilate Deo omnis terra”.