loader image

Pielgrzymka z Maryją: 190. rocznica Objawień Najświętszej Marii Panny św. Katarzynie Labouré

1 grudnia, 2020

Z okazji 190. rocznicy Objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie Labouré, Ojciec Święty 11 listopada w Watykanie, w obecności Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji, O. Tomaža Mavrič CM, i niewielkiej delegacji odpowiedzialnej za organizację pielgrzymek maryjnych do różnych wspólnot we Włoszech, poświęcił statuę Matki Bożej Niepokalanej od Cudownego Medalika.

Pośród trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się świat w wyniku pandemii COVID-19 i w społeczeństwie naznaczonym konfliktami i napięciami na wszystkich kontynentach, duchowe dzieci św. Wincentego a Paulo maryjną pielgrzymką rozpoczęły podróż, aby głosić miłosierną miłość Boga.

W nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku Najświętsza Maryja Panna ukazała się po raz pierwszy Katarzynie Labouré, młodej Siostrze Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Było to dość długie spotkanie, podczas którego Matka Boża stwierdziła: Czasy są bardzo złe. Nieszczęścia dotykają Francję i cały świat doświadczy nieszczęść wszelkiego rodzaju… Ale przychodźcie do stopni tego ołtarza, obfite łaski spłyną na wszystkich, którzy poproszą o nie z wiarą i ufnością. Będą dane wielkim i małym. Dnia 27 listopada 1830 roku Matka Boża ponownie ukazała się Siostrze Katarzynie, trzymając w dłoniach mały glob (symbolizujący rodzaj ludzki). Siostra Katarzyna kontemplowała piękno Maryi i przyjęła misję wykonania medalika: Osoby, które go będą nosiły, otrzymają wielkie łaski.

Dzięki tej inicjatywie – pielgrzymki Maria Pellegrina, członkowie Rodziny Wincentyńskiej na całym świecie, chcą nam przypomnieć, że Matka Boża nadal zaprasza mężczyzn i kobiety, aby przychodzili do stóp ołtarza. Dzisiaj, sto dziewięćdziesiąt lat później, Matka Boża od Cudownego Medalika, nadal czuwa nad ludzkością i angażuje się w tę pielgrzymkę, aby odwiedzać i spotykać się ze wspólnotami kościelnymi we Włoszech, wypełniając w ten sposób obietnicę miłości zawartą w jej przesłaniu: Zawsze będę z wami… ufajcie… nie zniechęcajcie się. Pielgrzymka Matki Bożej rozpocznie się we wtorek 1 grudnia i potrwa do 22 listopada 2021 roku.

Różne gałęzie Rodziny Wincentyńskiej, parafie i inne instytucje kościelne są zaproszone do udziału w tej pielgrzymce, która potrwa trzy dni (spełniając wszystkie wymogi zdrowotne, które zostały ustanowione w wyniku COVID-19). Wydarzenia obejmą: celebrację przyjęcia Statuy Matki Bożej, celebrację Eucharystii, celebrację Miłosierdzia, maryjno-wincentyńską katechezę, spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, modlitwę o powołania, wieczerniki maryjne w domach ubogich i chorych (domach opieki i w ośrodkach), inicjatywy finansowe wspierające wincentyńskie dzieła misyjne.

Elena Grazini

Ufficio Stampa Famiglia Vincenziana [email protected]