loader image

Droga powołania w rozważaniach Różańca Świętego

Siostra Kristine Joie, od 3 lat Siostra Miłosierdzia, rozpoczynając kolejny etap formacji początkowej dla misji podczas modlitwy różańcowej rozmyśla nad swoją drogą powołania. Zdjęcia, które wybrała, próbują nawiązać do jej refleksji na temat czterech wyzwań misyjnych Zgromadzenia, które przygotowuje się do Konwentu Generalnego.