loader image

Święty Wincenty a Paulo nadal i wszędzie dzisiaj żyje!

Św. Wincenty był człowiekiem o silnym charakterze, mocnych przekonaniach, który miał odwagę wywierać głęboki wpływ na pierwsze Panie Miłosierdzia, jak również na Siostry Miłosierdzia i Misjonarzy. (…) Nawet wówczas, gdy św. Wincenty przeżywał ostatnie lata swego życia, mamy w nim wzór osoby, która do końca zachowała entuzjazm, młodość serca, silne przekonania, postawę sprzeciwu wobec niesprawiedliwości. (…) Swoją dobrocią i zapałem św. Wincenty wskazuje nam drogę. Nie wysuwa się na pierwsze miejsce, ale prowadzi ku Chrystusowi i przynagla, abyśmy pozostały spójne, zaangażowane w imię Ewangelii. (…) Szaleństwo, do jakiego zachęca św. Wincenty, to szaleństwo nadmiaru miłości w naszym oddaniu się Bogu. Nadmiaru, który przynagla, abyśmy coraz bardziej docierały do najbardziej cierpiących. (…) Św. Wincenty nadal i wszędzie dzisiaj żyje poprzez członków Rodziny Wincentyńskiej. Dziękujemy, św. Wincenty!

List Przełożonej Generalnej 27 września 2021 r.