W 2005 roku, 30 lat po zjednoczeniu, potrzeba rynku zatrudnienia w Wietnamie była bardzo odczuwalna, ponieważ ludzie walczyli o ekonomiczną samowystarczalność. Odpowiadając na to szczytne dążenie, Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, przyjęły zaproszenie...