loader image

Formacja dla i działalność Gospodyń domowych

31 października, 2022

W 2005 roku, 30 lat po zjednoczeniu, potrzeba rynku zatrudnienia w Wietnamie była bardzo odczuwalna, ponieważ ludzie walczyli o ekonomiczną samowystarczalność. Odpowiadając na to szczytne dążenie, Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, przyjęły zaproszenie Księży Salezjanów, aby wspólnie z nimi kierować Wydziałem Szkolenia Umiejętności Kobiet w Technikum Phuoc Loc dla dorosłych.  Idąc za przykładem błogosławionej Rendu, Siostry Miłosierdzia zajęły się szkoleniem młodych kobiet, które z powodu ubóstwa porzuciły szkołę średnią.

Program formacyjny został zapoczątkowany przez Siostry Miłosierdzia z Prowincji Centrum Usług Społecznych. Po krótkim okresie badań i analiz, Rada Prowincji zatwierdziła otwarcie programu formacyjnego dla gospodyń domowych / guwernantek w Technikum Phuoc Loc.

Program ten został opracowany specjalnie dla kobiet z terenów górskich i wiejskich na okres jednego roku. Uczennice są zobowiązane do przebywania w miejscu formacji, pod odpowiednią opieką z zapewnieniem edukacji chrześcijańskiej z uznaniem praw człowieka i innych wartości: sprawiedliwości, solidarności, szacunku dla życia i środowiska. Szkolenie obejmuje praktykę w zakresie wyżywienia i czynności domowych w istniejącej stołówce, która obsługuje 200-300 studentów w ramach regularnych 3 posiłków dziennie.

Absolwentki otrzymują od rządu oficjalny dyplom uzyskania pracy zawodowej, odpowiednie wynagrodzenie oraz ochronę prawną poprzez umowę o pracę, która zapobiega nadużyciom.

Absolwentki organizują się w Klub, w którym jest zapewniona ciągła formacja poprzez regularne, comiesięczne spotkania odbywające się w niedzielę. (Klub liczy ok. 40-60 członkiń.) Swoje comiesięczne spotkanie rozpoczynają na terenie Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia celebracją Eucharystii, poprzedzoną przyjęciem sakramentu pojednania, a następnie katechezą. Klub jest finansowany we własnym zakresie.

Większość gospodyń domowych zobowiązuje się spędzić około 3-5 lat pracując w tym Klubie przed powrotem do rodzinnego miasta.  Oprócz uzyskania dobrej pensji, skupiają się również na:

  • dojrzałości duchowej i społeczno-intelektualnej;
  • osiągnięciu wykształcenia średniego lub wyższego;
  • oszczędności, umiejętnościach życiowych i większej wydajności w zakresie ekonomii domowej.

Ma to zapewnić sukces w ewentualnym prowadzeniu ich przyszłych rodzin.

Kobiety biorące udział w formacji są świadome swojego obowiązku jako katoliczki, aby żyć i głosić Ewangelię swoim pracodawcom i innym, którzy w większości nie są chrześcijanami.  Są również świadome odpowiedzialności za życie w solidarności z tymi, którzy są ubodzy. Dlatego też regularnie uczestniczą w misjach humanitarnych z Siostrami Miłosierdzia.

Siostra Pascale Lê Thi Triu, SM

Relacionados

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.