loader image

Droga proroctwa i nadziei

31 grudnia, 2022

„Temat Konwentu wprowadził Zgromadzenie w proces otwierania się”. (DM – Brama 1).  Mając to na uwadze, 32 Siostry Miłosierdzia spotkały się w Ekwadorze w dniach od 28 września do 6 października, aby zastanowić się i pogłębić zrozumienie zarządzania dobrami w kontekście Ameryki Łacińskiej. Wizytatorkom, Ekonomkom Prowincjalnym i Siostrom odpowiedzialnym za sprawy ekonomiczne Ameryki Łacińskiej i Karaibów – 8 prowincji, 21 krajów – towarzyszyły Siostra Alicia Margarita Cortés, Radna Generalna, Siostra Isel Negrelli, Ekonomka Generalna i Siostra Immaculada Ladrero, członkini Międzynarodowej Komisji Finansowej. Zauważyłyśmy w szerszym znaczeniu, że służba związana z ekonomią w dzisiejszym świecie jest „drogą proroctwa i nadziei”, a misja i charyzmat Sióstr Miłosierdzia wykraczają poza administrowanie sprawami finansowymi.

Konieczne jest „humanizowanie” finansów, naszych relacji, usług i środowiska pracy jako podstawy nowej ekonomii skupionej na ludziach i w służbie „życia”. Musimy zdać sobie sprawę, bardziej niż kiedykolwiek, że zasoby, które posiadamy nie są nieskończone i że muszą być użyte, aby zaspokoić potrzeby Sióstr i Ubogich, dzisiaj i w przyszłości, z zaufaniem Bożej Opatrzności.

W świetle wymiany poglądów i tego, co otrzymałyśmy w tych dniach, sformułowałyśmy nasze wnioski w dokumencie, który, zgodnie z modelem zaproponowanym przez Dokument Międzykonwentowy, zaprasza nas do przejścia przez trzy bramy: Charyzmat, Formacja i „zdrowa administracja”, wraz z ich odpowiednimi kluczami: Nawrócenie w celu pogłębienia relacji, Otwartość ducha jako podstawa wszelkich zmian oraz Obecność jako misja.

Naszą wdzięczność kierujemy do Siostry Françoise i jej Rady za zapewnienie przestrzeni dla formacji i odnowy, które wzmacniają więzi braterskie; do Siostry Isel, która rozpoczyna swoją misję jako Przełożona Generalna i Siostry Inmaculady z CIF – obie dały świadectwo swoją prostotą i zaangażowaniem, w solidarności z naszymi braćmi i siostrami, którzy cierpią najbardziej.

Szczególne podziękowania należą się Siostrom z Prowincji Ekwadoru, które z hojnością, radością i kreatywnością przygotowały i animowały to spotkanie oraz sprawiły, że poczułyśmy ciepło ich przyjęcia.

Siostra Ediltrudis Acevedo i Siostra María Helena Daza

Komitet Redakcyjny Spotkania

Relacionados

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.