loader image

Duszpasterstwo Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika. Sesja otwierająca rok duszpasterski – 01 października 2022 r.

15 listopada, 2022

PRZYJMOWANIE  

Do Kaplicy Cudownego Medalika przybywa wiele osób z różnych stron świata. Słuchając ich rozumiemy, że ich oczekiwania są różnorodne…

Trudne sytuacje w czasie pandemii doprowadziły nas do reorientacji na to, co istotne w naszej misji: na przyjmowanie.

Podczas Sesji otwierającej Rok Duszpasterski 2021 zastanawialiśmy się zatem nad tą postawą w świetle napomnienia św. Pawła z listu do Rzymian (por. 15,7): „Przyjmijcie jedni drugich tak, jak przyjął was Chrystus”. Trzeba poddać weryfikacji, osobiście i wspólnotowo, na czym stoimy! I wybraliśmy „Przyjmowanie” jako temat Sesji otwierającej Rok Duszpasterski, która odbyła się 2 października 2022 r.

Dzień, zapoczątkowany przez o. Alexisa, naszego Kapelana, rozpoczął się wystąpieniem O. Gillesa DROUIN, Dyrektora Instytutu Liturgicznego w Instytucie Katolickim w Paryżu, na temat misyjnego wymiaru liturgii i przywitania.

Sobór Watykański II wyraźnie pokazał, że liturgia – często uważana za akt ludzki – jest przede wszystkim działaniem Boga. Jej konsekwencja dla nas jest ważna: to przede wszystkim Bóg przyjmuje; naszą rolą jest nie blokować Go. Ten zwrot stawia nas poza centrum; chodzi o skupienie się na Chrystusie, a nie na sobie!

W liturgii to biskup i kapłan witają, życzą pokoju w imię Chrystusa. Osoba przybywa ze swoją osobistą historią, a Duch Święty już w niej działa. Oczekiwania mogą być różne. Żadna z tych osób nie powinna być zlekceważona i możemy podziękować Bogu, jeśli osoba po wyjściu zyskała trochę pokoju. Nie jesteśmy mistrzami spotkania między Bogiem a człowiekiem; chodzi o to, aby zrobić wszystko, co możliwe, aby do niego doszło. Kaplica jest miejscem, gdzie obecny jest pokój Boży!

Trzeba też zaznaczyć, że „bycie portierką” jest służbą. Osoby pełniące służbę w alejce mają zatem ważną misję.

Z Ks. Roberto GOMEZ CM, Vincentianem, profesorem Pisma Świętego w Instytucie Katolickim w Paryżu, studiowaliśmy niektóre teksty biblijne, poprzez które prowadził nas do pogłębienia różnych wymiarów przyjmowania. 

W Bogu powitanie staje się towarzyszeniem. A naszą misją jest pozwolić ludziom rozkwitnąć temu, co Boże przyjęcie w nich przemieniło. Przyjmując, możemy stać się Bożą obecnością dla innych. Wymaga to jednak, abyśmy zgodzili się na duchowe rozczarowanie, aby przyjąć drugiego w jego inności.

Po obiedzie w lokalu samoobsługowym Domu Macierzystego Lazarystów, sesję popołudniową poprowadził kapelan O. Alexis CERQUERA. Mówił o misji Kaplicy, która skupia się na trzech ważnych aspektach, które należy rozwijać: komunikacja, służba powołaniom i najubożsi. Trzy podstawowe wymiary, które możemy jednoznacznie odnaleźć w przesłaniu Cudownego Medalika. Na koniec odniósł się do niektórych sytuacji, zaprosił do refleksji nad naszymi postawami i przedstawił kalendarz i propozycje duszpasterskie na lata 2022-2023.

Dzień został otwarty, a także zakończony modlitwą na przywitanie.