loader image

Osoby uzależnione

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.

(J 10, 10)

Odzyskanie nadziei

Stawiane w dzisiejszych czasach wymagania i oczekiwania związane z życiem odpowiadającym modelowi prezentowanemu przez społeczeństwo, prowadzą do poczucia zagrożenia, lęku i frustracji. Aby uciec przed cierpieniem i zapomnieć o bólu, niektórzy sięgają po narkotyki i alkohol, które z kolei niszczą ich życie osobiste i rodzinne.

Wierne Ewangelii i charyzmatowi Założycieli, Siostry Miłosierdzia służą osobom uzależnionym pragnącym na nowo uwierzyć we własne możliwości, pomagając im w odnalezieniu równowagi życiowej. Jest to specjalistyczna służba wymagająca ludzi z kompetencją i właściwie ukształtowaną osobowością, dlatego też Zgromadzenie, mając na celu zaofiarowanie wsparcia duchowego i psychologicznego, współpracuje w tym względzie ze specjalistami.

Niektóre z naszych Sióstr służą w:

  • Centrach Rehabilitacyjnych dla osób z uzależnieniami – zwłaszcza dla uzależnionych od narkotyków
  • stowarzyszeniach niosących pomoc alkoholikom

Konkretnie

Dzisiaj służymy w następujący sposób

Dzieci

Bezdomni

Promocja kobiet

Chorzy

Duszpasterstwo

Osoby uzależnione

Promocja kobiet

Chorzy