loader image

Powstań i świeć!

10 października, 2022

A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła, więc powstań i świeć! Chwała Pana nad tobą! Tym oto refrenem pieśni zakończyliśmy IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych, który odbył się w Licheniu w dniach 22 – 25 września 2022 r.

Po 4 latach, w Licheńskim sanktuarium spotkało się ponad 600 zakonnic, zakonników, świeckich konsekrowanych z 84 różnych zgromadzeń i 14 stowarzyszeń/instytutów, na kolejnym Kongresie pod hasłem Powstań i świeć.

Z wiarą modliliśmy się o rozpalenie naszych charyzmatów, podziękowaliśmy za dar konsekracji naszego powołania, dzieliliśmy się radością i entuzjazmem, którą daje nam Bóg i nasze życie. Chcieliśmy pokazać młodą twarz Kościoła, chcieliśmy, aby wszyscy zobaczyli, że jesteśmy wspólnotą ludzi pełnych pasji i nadziei. Niech Bóg będzie uwielbiony za ten czas!

Siostry Miłosierdzia z Prowincji Chełmińskiej