loader image

Św Wincenty i tajemnica powołania

Dla każdego, kto wie, że jest powołany przez Boga, bardziej niż wykonywanie lub głoszenie misji, ważne jest, aby być misjonarzem (nigdy pracownikiem), przyjmującym wymagania powołania chrzcielnego i żyjącym w konsekwencji wg udzielonej mu łaski jako kontynuację zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. Zaangażowanie misyjne będzie wtedy najpiękniejszym przejawem dojrzałości powołaniowej i duchowej płodności. Ks. Vinicius Augusto Ribeiro, CM